Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

inforgrafika akronim SIR System Informatyczny Rezydentur

Pilotaż Systemu Informatycznego Rezydentur

W dniu 4 sierpnia 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się szkolenie z obsługi realizowanego przez CSIOZ - Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR).

System jest nowoczesnym rozwiązaniem do obsługi umów rezydenckich, który umożliwia ich elektroniczną obsługę, zawieranie i realizację.
System ma na celu stworzenie stabilnego środowiska do usprawnienia i zautomatyzowania procesu realizacji umów rezydenckich poprzez gromadzenie, analizę i przetwarzanie danych.

Szkolenie było wstępem do ogólnopolskiego pilotażu Systemu, którego przeprowadzenie zaplanowano na okres od 10 sierpnia do 30 października 2015 r.
W testach Systemu udział weźmie 50 wytypowanych zakładów opieki zdrowotnej z całej Polski zatrudniających lekarzy rezydentów.
Na podstawie analizy zgłoszeń zebranych podczas pilotażu SIR, rozpocznie się implementacja lub modyfikacja jego funkcjonalności, w taki sposób aby spełniał oczekiwania odbiorców końcowych.

Efektem prac będzie udostępnienie Systemu z dniem 1 kwietnia 2016 r. w wersji produkcyjnej dla wszystkich użytkowników końcowych systemu tzn.: merytorycznych Departamentów Ministerstwa Zdrowia odpowiadających za obsługę umów rezydenckich tj.: Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji, a także blisko 700 zakładów opieki zdrowotnej z całej Polski zatrudniających lekarzy rezydentów.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM