Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Podsumowanie spotkań dot. e-recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta – druga połowa czerwca 2019 r.

W ostatnich dwóch tygodniach czerwca zespół Wydziału Wdrożeń Systemu P1 przeprowadził serię kolejnych spotkań informacyjnych. W spotkaniach wzięli udział pracownicy medyczni, przedstawiciele działów IT oraz pacjenci. Głównym tematem prezentacji była koncepcja funkcjonowania elektronicznej recepty oraz powiązane z tym funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

17 czerwca byliśmy obecni pod siedzibą telewizji TVP na wydarzeniu promującym profilaktykę zdrowotną, gdzie przedstawialiśmy funkcjonalności IKP (pacjent.gov.pl).

Równolegle 17 czerwca odbyło się spotkanie na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wydział Lekarski w Kielcach odnośnie wdrażania e-recepty, e-skierowania oraz korzyściach płynących z Internetowego Konta Pacjenta.  W spotkaniu uczestniczyli  lekarza a także pracownicy medyczni z województwa  Świętokrzyskiego.  

Tego dnia przeprowadziliśmy również szkolenie w  Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Pracownicy medyczni podczas prezentacji usłyszeli o e-recepcie, e-skierowaniu oraz Internetowym Koncie Pacjenta. (pacjent.gov.pl)

25 czerwca byliśmy w Ostrołęce, gdzie odbyło się spotkanie z lekarzami zrzeszonymi w ramach Porozumienia Zielonogórskiego Oddziału Mazowieckiego. Tematem przewodnim spotkania była koncepcja funkcjonowania elektronicznej recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta.

W tym samym czasie przeprowadziliśmy  szkolenie z pracownikami medycznym ze Szpitala Onkologicznego w Kielcach w zakresie e-recepty, e-skierowania i IKP.

Tego dnia byliśmy również obecni z naszym mobilnym stoiskiem w Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie gdzie promowaliśmy IKP . Wśród pacjentów oraz pracowników medycznych  zainteresowanych zmianami w zakresie ochrony zdrowia w związku z wprowadzaniem e-recepty, e-skierowania  oraz Internetowego Konta Pacjenta. Byliśmy również w Katowicach, Tyciążu oraz Sułoszowie.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM