Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Polska droga do Value Based Healthcare

Rejestry medyczne, nad którymi pracuje CSIOZ to rejestry centralne. Ich zaletą jest to, że są powszechne i rzetelne. Dane w nich zawarte są komplementarne. To oznacza, że zyskujemy możliwość – we wszystkich obszarach – uzupełniania i w razie potrzeby redundancji danych referencyjnych w innych systemach – mówił podczas konferencji „Road to Value Based Healthcare 2019” w Warszawie Bartłomiej Wnuk, dyrektor CSIOZ.

Podmioty budujące swoje systemy czy rejestry lokalne mogą je pobierać bezpośrednio z naszych rejestrów. Zarówno integracja danych, jak i ich przeszukiwanie czy porównywanie staje się niezwykle proste. To podstawa tworzenia rejestrów jakościowych – dodał.

Model Value Based Healthcare, to model opieki zdrowotnej wartościowanej jakościowo. Najważniejsze w tym podejściu są korzyści dostarczane pacjentom, a nie ilość wykonanych usług. Do jego budowy konieczne są dane jakościowe. W Polsce ich gwarantem jest właśnie CSIOZ.

Podczas warszawskiej konferencji polscy i zagraniczni eksperci prezentowali różne drogi osiągania jakościowych danych służących budowie modelu VBHC. Wskazywano m.in. na popularną w wielu krajach e-receptę, która uznawana jest dzisiaj za bardzo dobre narzędzie komunikacji i edukacji zarówno dla pacjentów, jak i aptekarzy czy lekarzy. Dostarcza też wiele jakościowych danych.

Dyrektor Bartłomiej Wnuk podkreślił, że e-recepta w Polsce też ma już te walory. – W skali makro zyskujemy dzisiaj informacje np. na jaką konkretną chorobę, jakie leki są przepisywane i wydawane, i czy pacjent te leki wykupił. To pozwala nam mierzyć skuteczność konkretnego leku, konkretnej metody leczenia – wyjaśnił.

Galeria zdjęć

Bartłomiej Wnuk, dyrektor CSIOZ wśród panelistów podczas konferencji
Przemawiający Barłomiej Wnuk, dyrektor CSIOZ, podczas konferencji

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM