Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

POMOC DLA SYSTEMU ZSMOPL

W celu sprawnej obsługi błędów i problemów dotyczących Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczym przypominamy, że zgłoszenia należy kierować na adres: zsmopl@csioz.gov.pl uwzględniając poniższe zalecenia:

  1. w tytule maila wysyłanego na zsmopl@csioz.gov.pl  należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótką informację czego dot. zgłoszenie,
  2. w przypadku problemów związanych z komunikatem, należy załączyć plik .xml wysłany do systemu (request.xml) wraz z odpowiedzią uzyskaną z usługi sieciowej (response.xml) oraz podać identyfikator komunikatu nadany przez system,
  3. wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: ewaluacyjnej (testowej) czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane tak jakby dotyczyło wersji produkcyjnej,
  4. dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem oraz zakładkę Moje Konto z widocznym skrótem certyfikatu,
  5. podać identyfikator z Rejestru Aptek / Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych / Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jeśli zgłoszenie dotyczy któregoś z miejsc prowadzenia działalności,
  6. podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji nt. zgłoszenia,
  7. podać login osoby, która złożyła wniosek o założenie konta podmiotu raportującego.

Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (22) 597 09 92. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Więcej o ZSMOPL

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM