Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Posiedzenie Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

9 listopada br. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk pn. „Efektywny dostęp do danych w Polsce – wsparcie dla prowadzenia badań epidemiologicznych i klinicznych”.

„Bezpośrednim stymulatorem dzisiejszego posiedzenia jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO). Chcielibyśmy również aby spotkanie było okazją do tego, żeby w gronie ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego rozpocząć dyskusję nt. szerszego spojrzenia na istotne kwestie związane z dostępem do danych w celu prowadzenia badań” – powiedział Przewodniczący Komitetu dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. 

Dyrektor CSIOZ, Marcin Węgrzyniak podkreślił, że zdrowie publiczne, analiza danych oraz możliwość wykorzystywania danych gromadzonych w systemach IT zarówno podmiotów leczniczych, jak i instytucji jest niezwykle istotna. Dyrektor wyraził także nadzieję, że dyskusja będzie wstępem do intensywnych prac nt. tego jak z tych danych efektywnie korzystać.

W trakcie spotkania omówiono wiele zagadnień związanych z gromadzeniem oraz wykorzystywaniem danych publicznych w służbie zdrowia.

W spotkaniu oprócz ekspertów Komitetu Zdrowia Publicznego PAN uczestniczyli również m.in. przedstawiciele instytutów badawczych, uniwersytetów oraz instytucji - Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Galeria zdjęć

  • Dyrektor CSIOZ podczas wystąpienia
  • uczestnik spotkania wypowiada się na forum
  • Bogdan Wojtyniak wicedyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podczas prezentacji
  • sala z uczestnikami spotkania podczas jednej z prezentacji

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM