Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Prezentacja „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”

Wizja i cele rozwoju e-zdrowia, działania skoncentrowane na pacjentach, kadrze medycznej i świadczeniodawcach oraz działania systemowe – to najważniejsze zagadnienia zawarte w Strategii e-Zdrowia.

„Strategię Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022” zaprezentowali kierujący wiodącymi w projekcie resortami - Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska oraz Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

- Po przyjęciu strategii od razu przechodzimy do opracowania planu działań operacyjnych. Przed nami wiele pracy nad całym obszarem ochrony zdrowia, by zarówno obywatele, jak i pracownicy służby zdrowia odkryli potencjał cyfryzacji – powiedział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

- Podejmując prace nad projektem oparliśmy się na założeniach zmian systemowych w służbie zdrowia w Polsce. Dziś przekazujemy realny plan wprowadzenia nowych technologii w ten obszar – dodała Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Sposób powstawania strategii miał dla polskiej administracji charakter wyjątkowy. W prace włączeni zostali przedstawiciele wielu organizacji i instytucji, reprezentujących szerokie grono interesariuszy.  Zespół zaangażowany w jej powstanie reprezentowany był przez środowiska, które równocześnie będą jej odbiorcami, a także szerokie grono ekspertów.

W pierwszych dniach stycznia 2018 r. odbędzie się konferencja prasowa, na której Ministrowie Zdrowia i Cyfryzacji oficjalnie poinformują o przyjęciu „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”, a sam dokument będzie dostępny na stronach internetowych obu resortów.

 

 

Galeria zdjęć

  • zdjęcie ogólne sali podczas spotkania
  • zdjęcie ogólne sali podczas spotkania

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM