Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

PREZENTACJA SYSTEMU OBSŁUGI LIST REFUNDACYJNYCH

Zapraszamy na kolejne spotkanie dot. prezentacji Systemu Obsługi List Refundacyjnych. Szkolenie kierowane jest dla wszystkich zainteresowanych osób.

Zapraszamy do  udziału w prezentacji systemu.

  • Kiedy: 12 marzec 2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00
  • Gdzie: siedziba CSIOZ (sala 237) przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie
  • Jak się zgłosić: Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy (Otworzy się w nowej karcie) najpóźniej do 7 marca 2018 r. do godz. 16.00.
  • Wiadomość potwierdzająca udział w spotkaniu zostanie przesłana 8 marca do godz. 15 na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej udział w spotkaniu oznacza brak wolnych miejsc.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia rejestracji udziału w spotkaniu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na spotkaniu zaprezentujemy funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

Przypominamy także, że środowisko szkoleniowe cały czas funkcjonuje i można z niego korzystać pod adresem: https://solr-szkol.ezdrowie.gov.pl/

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM