logo projektu TUKAN

Projekt TUKAN – platforma do weryfikacji systemów IT

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zostało partnerem Projektu TUKAN, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie HL7.

Platforma Tukan ma umożliwiać niezależną weryfikację systemów IT stosowanych w ochronie zdrowia pod kątem ich zgodności z profilami oraz standardami interoperacyjności. Użytkownikami platformy są producenci i odbiorcy oprogramowania.

Pierwsze usługi weryfikacyjne, polegające na walidacji zgodności testowych dokumentów ze standardem HL7 CDA oraz jego Polską Implementacją Krajową są już dostępne, a w pilocie projektu uczestniczy ponad 20 podmiotów.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Platforma Tukan jest dostępna pod adresem http://tukan.online, gdzie  można znaleźć więcej informacji na temat projektu i pobrać formularz zgłoszeniowy użytkownika nowej platformy.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM