Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Publikacja drugiej wersji dokumentacji integracyjnej P1 w zakresie e-Recepty

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że na potrzeby budowy lub dostosowania systemów usługodawców do komunikacji z systemem P1, udostępnia kolejną wersję dokumentacji integracyjnej. Po wcześniejszym opublikowaniu dokumentacji w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept, dokumentacja uzupełniona została o zakres realizacji recepty.

Zaktualizowana dokumentacja integracyjna obejmuje:

  1. Specyfikację usług
  2. Kody błędów
  3. Opis i strukturę dokumentu realizacji recepty (zgodnego z IHE PRE)
  4. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

Ponadto przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. uruchomione zostało środowisko integracyjne pozwalające na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept.

Dokumentacja integracyjna dla e-Recepty ( zapis, odczyt, realizacja)

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM