Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Rejestr Asystentów Medycznych

Pod koniec ubiegłego roku oddaliśmy Rejestr Asystentów Medycznych (RAM), dostępny na stronie: https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.

Celem powstania RAM było przede wszystkim usprawnienie pracy lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w zakresie wystawiania zaświadczeń lekarskich w wersji elektronicznej (eZLA). W RAM lekarz, lekarz dentysta i felczer mogą tworzyć upoważnienia dla asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Dzięki tej funkcjonalności lekarz zyskuje więcej czasu dla pacjenta.

Zachęcamy do korzystania z funkcjonalności, jakie daje RAM.

Szczegółowe informacje dotyczące RAM.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 19 457 (czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00) lub wysłanie wiadomości e-miał na adres: ram@csioz.gov.pl.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM