Rejestracja prepaidowych kart SIM – do 1 lutego 2017 r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) nakłada na użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do dnia 1 lutego 2017 r.

Karty SIM typu prepaid, inaczej zwane jako „karty przedpłacone”, to karty, które użytkownicy samodzielnie doładowują wybraną przez siebie kwotą. Oprócz zastosowania w telekomunikacji (rozmowy telefoniczne, smsy, mmsy, internet), kart tych używa się również w urządzeniach medycznych, a w szczególności telemedycznych – zainstalowana w nich karta SIM pozwala na transmisję danych drogą telefonii komórkowej.

Przykład: w zakresie teleopieki nad pacjentami kardiologicznymi, przy zastosowaniu urządzeń telemedycznych przekazanych do użytkowania pacjentom w warunkach domowych, rejestrowany jest zapis EKG, a jego odczyt przez specjalistę na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem kart SIM – bez konieczności wizyty pacjenta w poradni – pozwala na bieżąco monitorować stan jego zdrowia. Analogiczne rozwiązania stosowane są również w innych obszarach medycyny, na przykład w rehabilitacji medycznej, opiece nad kobietą w ciąży, etc.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, karty SIM typu prepaid nie wymagały rejestracji. Ta sytuacja ulegnie zmianie, bowiem ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła dla użytkowników wymóg rejestracji prepaidowych kart SIM do 1 lutego 2017 r. Na podstawie przepisów tej ustawy, w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.) wprowadzono regulacje zobowiązujące abonentów do podania dostawcy usług telekomunikacyjnych danych umożliwiających ich identyfikację (co najmniej imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwę firmy oraz REGON).

W związku z wejściem w życie ww. przepisów zwracamy się do Państwa – użytkowników, dostawców oraz producentów urządzeń telemedycznych – o upewnienie się, że wykorzystywane przez Państwa karty SIM zostały poprawnie zarejestrowane w systemie dostawcy danej usługi telekomunikacyjnej.

Akty prawne

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM