Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowane po konsultacjach publicznych "Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej".

Celem  opracowania jest przedstawienie rekomendacji dla usługodawców w zakresie
budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania danych medycznych.

W dokumencie przedstawiono wymagania organizacyjne oraz wskazano
odpowiedzialność za przetwarzanie informacji w tym danych osobowych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej.

Rekomendacje uwzględniają konieczność przygotowania się podmiotów do wejścia w życie przepisów RODO i uwzględniają zarówno obecny stan prawny  jak i stan prawny, który będzie obowiązywał od 25 maja 2018 roku.

Rekomendacje będą również uwzględnione podczas opracowywania postanowień kodeksu branżowego z art. 40 RODO dla podmiotów sektora ochrony zdrowia.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM