Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Dyrektor CSIOZ przemawia do uczestników spotkania

Spotkanie dotyczące kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia

26 lipca 2017 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę administracji publicznej z organizacjami branżowymi nad kodeksem postępowania dla podmiotów sektora ochrony zdrowia dotyczącym ochrony danych osobowych.

Pierwsze spotkanie grup interesariuszy projektu poświęcone było przedstawieniu podstawowych założeń oraz metodologii prac na kodeksem. Wskazany został również kontekst prawny, na podstawie którego podjęto inicjatywę utworzenia kodeksu.

Podkreślone zostało, że artykuł 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wprost zachęca do opracowywania przez organizacje branżowe kodeksów postępowania, które służyć będą doprecyzowaniu zakresu zastosowania przepisów RODO.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów, które zadeklarowały chęć współpracy przy opracowywaniu kodeksu m.in.:

  • strona publiczna: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
  • podmioty tworzące: Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;
  • podmioty wspierające: Województwo Wielkopolskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Fundacja My Pacjenci, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Gdański Uniwersytet Medyczny, Kancelaria DZP.

Zwiększenie ochrony danych osobowych pacjentów czy otwarcie rynku ochrony zdrowia na nowe technologie, to tylko niektóre z wielu korzyści jakie płyną z opracowania kodeksu. Ponadto bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie wytycznych i standardów bezpieczeństwa danych do postępu technologicznego.

Zgodnie z zaprezentowanym podczas spotkania wstępnym harmonogramem, zakończenie prac nad kodeksem i przedstawienie projektu Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych powinno nastąpić pod koniec tego roku.

Na zakończenie, uczestnicy podpisali list intencyjny, który stanowi deklarację współpracy sygnatariuszy. Zgodnie z treścią listu, organizacje pracodawców z branży ochrony zdrowia, organizacje pacjentów oraz strona publiczna dostrzegają konieczność zapewnienia szczególnej ochrony przetwarzania danych medycznych pacjentów, oraz dostępu do tych danych w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji procesu terapeutycznego oraz rozwoju badań naukowych.

Galeria zdjęć

dyrektor CSIOZ przemawia po uczestników spotkania
Dyrektor CSIOZ podpisuje list intencyjny
Uczestniczka przemawia na stojąco
Przedstawiciel Centrum Monitorowania Jakości podpisuje list intencyjny
Przedstawiciel kancelarii DZP podpisuje lint intencyjny
zdjęcie grupowe uczestników spotkania
uczestniczka podpisuje list intencyjny
uczestnicy siedzą na sali i słuchają wystąpienia
uczestnik podpisuje list intencyjny
uczestnik przedstawia prezentację

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM