Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Strategia e-Zdrowia na lata 2018-2020

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele CSIOZ uczestniczyli w spotkaniu rozpoczynającym prace nad Strategią e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2020. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Strategia powstaje w ramach Programu e-Zdrowia, który realizowany jest na mocy porozumienia między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Cyfryzacji. Dyrektor CSIOZ, Marcin Węgrzyniak jest członkiem Rady Programu, do której zadań należy: m.in. strategiczne zarządzanie Programem, w tym zatwierdzanie kluczowych dokumentów i powoływanie zespołów.

Prace nad strategią będą prowadzone m.in. w trzech zespołach specjalistycznych: ds. cyfrowej transformacji, ds. lepszej opieki zdrowotnej oraz ds. lepszego zarządzania w zdrowiu. W każdym z wymienionych zespołów w prace nad strategią zaangażowani są eksperci CSIOZ.

Zakończenie prac nad Strategią e-Zdrowia planowane jest do końca 2017 roku.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM