Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

ikona Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi- specyfikacja komunikatów

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia specyfikację komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi umożliwi m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów. Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:

  • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP, 
  • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM