Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Szybsza wiedza dla transplantacji

32 838 - tyle przeszczepień narządów wykonano w Polsce od 1966 roku, wynika z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant.

Rekordowym pod tym względem rokiem był rok 2014 - wtedy to dokonano 1620 przeszczepień. W roku ubiegłym zanotowano ich 1454. Warto jednak pamiętać, że we wspomnianym - 1966 roku dokonano ich zaledwie czterech.

Postęp w dziedzinie transplantologii w Polsce niesie za sobą wzrost wymagań systemowych, które będą z jeszcze lepszym i czytelnym skutkiem porządkowały wiedzę na temat zarówno potencjalnych i rzeczywistych dawców, jak i pacjentów-biorców przeszczepów. Takie podejście zakłada Program Wieloletni na lata 2011-2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej".

Swoje istotne wsparcie w zakresie budowy zintegrowanego, cyfrowego modelu informacyjnego dla polskiej medycyny transplantacyjnej wnosi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

We współpracy z Poltransplantem, ale również pozostałymi instytucjonalnymi uczestnikami obszaru transplantacji w Polsce, CSIOZ pracuje nad nowym systemem obsługi działań związanych z  transplantacjami. Będzie on zawierał informacje dotyczące dawców oraz biorców narządów tkanek i komórek krwiotwórczych z Polski i z zagranicy.

Koncepcję tę można krótko scharakteryzować jako "jeden człowiek - jedna historia".

Jak podkreślają członkowie zespołu projektowego CSIOZ ważne jest by uzyskać jedno, komplementarne źródło wiedzy o pacjencie. Dzisiaj, bardzo często informacje rozproszone są między kilkoma systemami czy rejestrami. To utrudnia i wydłuża dostęp do całościowej wiedzy na temat dawców i biorców, która szczególnie w nagłych przypadkach jest niezwykle istotna. Tutaj każda minuta opóźnienia może oznaczać czyjeś życie.

Co zapewnią rozwiązania CSIOZ? Dzięki nim w przyszłości Poltransplant będzie "widział" każdego pacjenta w jednym świecie jego medycznej historii. Takie podejście pozwoli w przyszłości na udostępnienie tej wiedzy w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Nowoczesne rozwiązania e-zdrowia ułatwią i usprawnią życie osób przed, i po przeszczepach. Zapewnią także jednolite, najwyższe standardy bezpieczeństwa w ochronie i dostępie do danych pacjentów.

Galeria zdjęć

Lekarz na sali operacyjnej, obok napis: Transplantacja w Polsce, 32838 przeszczepień zostało wykonanych w Polsce od 1966 roku

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM