Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Testy Systemu Obsługi List Refundacyjnych

Ministerstwo Zdrowia zaprasza podmioty składające wnioski refundacyjne do wzięcia udziału w testach funkcjonalnych Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).

Aby wziąć udział w testach należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: testy_solr@mz.gov.pl , podając imię i nazwisko, oraz adres e-mail maksymalnie dwóch przedstawicieli wnioskodawcy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 listopada br., do godz. 16:00.

Scenariusz testowy, oraz wszelkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w testach zostaną przesłane zakwalifikowanym wnioskodawcom przed planowanym rozpoczęciem testów tj. przed 15 listopada 2016 r.

System Obsługi List Refundacyjnych zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2016 poz. 1535) zostanie uruchomiony 1 stycznia 2017 r.

Za pośrednictwem  systemu możliwe będzie m.in.:

  • złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • podwyższenie albo obniżenie ceny,
  • skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Ponadto w Systemie Obsługi List Refundacyjnych  będzie prowadzona cała komunikacja pomiędzy wnioskodawcami a Ministerstwem Zdrowia.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM