Usunięcie komunikatów na środowisku ewaluacyjnym Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

W związku z zakończeniem prac optymalizujących procesy związane z zasileniami słownikami środowiska ewaluacyjnego ZSMOPL informujemy, że z dniem 18 października  usunięte zostaną komunikaty, które do tej pory podmioty raportujące przesłały do ZSMOPL.

Prosimy o kontynuację testów na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL, które zostało zasilone pełnym słownikiem produktów leczniczych.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 18 października adres usługi WebService do komunikacji w ramach ewaluacji ulegnie zmianie.

Nowy adres  usługi WebService to:

https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/ 

natomiast specyfikacja usługi znajdować się będzie pod adresem:

https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/cxf/zsmopl/ws/?wsdl .

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM