Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Ważna informacja dla Użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)

Uprzejmie informujemy, że wdrożenie wersji SMK zawierającej obsługę I części Elektronicznych Kart Specjalizacji zaplanowane zostało na dzień 12 stycznia 2018 roku.

Wersja ta obejmie swoim zakresem:

  • przypisanie kierownika specjalizacji oraz zmianę kierownika specjalizacji,
  • przypisanie jednostki w której osoba będzie realizowała staż,
  • przypisanie kierownika stażu,
  • możliwość utworzenia rocznego planu.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM