Wersja 2.12 specyfikacji technicznej ZSMOPL

W zakładce interoperacyjność udostępniamy wersję 2.12 dokumentu specyfikacji technicznej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Aktualna wersja specyfikacji  zawiera zmiany w sposobie identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego raportującego do systemu oraz podmiotu odpowiedzialnego będącego drugą stroną transakcji.

Wprowadzony został także nowy symbol drugiej strony transakcji – PR, który oznacza podmiot wykonujący działalność leczniczą na zasadzie praktyki zawodowej indywidualnej lub grupowej lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek.

Podmioty odpowiedzialne, które posiadają już konto zarejestrowane w systemie powinny posługiwać się dotychczasowym identyfikatorem podmiotu raportującego.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM