Wnioskowanie o specjalizację dla lekarzy i lekarzy dentystów w SMK– wzór oświadczenia o późniejszym uzupełnieniu świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Szanowni Państwo,

W celu realizacji procedury składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej pojawia się kwestia konieczności załączenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii świadectwa egzaminu LEP/LEK//LDEP/LDEK.

W związku z faktem, że wnioskujący na tym etapie nie mają możliwości załączenia ww. dokumentu (termin wnioskowania o specjalizację do 30.09.2017 r., natomiast egzamin w dniu 23.09.2017 r.) , przy wypełnianiu wniosku o specjalizację w Systemie Monitorowania Kształcenia należy złożyć oświadczenie o późniejszym uzupełnieniu dokumentacji .

Poniżej udostępniamy wzór oświadczenia.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM