Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

logotyp e-zdrowie na interaktywnym multimedialnym ekranie

Wydanie 1.1 Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia wydanie 1.1 reguł biznesowych i walidacyjnych dla opracowanych typów elektronicznych dokumentów medycznych wraz z Instrukcją stosowania.

Zaktualizowany w wyniku konsultacji dokument w wersji 1.1, zwany Regułami, zawiera polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1:

 1. recepta
 2. skierowanie
 3. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  oraz dokumentów medycznych, które podlegają wymianie między usługodawcami i pacjentami, a których Platforma P1 nie przetwarza
 4. konsultacja lekarska / karta porady ambulatoryjnej
 5. sprawozdanie z badania laboratoryjnego
 6. opis wyniku badania diagnostycznego
 7. karta informacyjna leczenia szpitalnego
 8. karta odmowy przyjęcia do szpitala
 9. protokół operacyjny
 10. wpis do karty uodpornienia
 11. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, na którą składa się pięć dokumentów:
  a) karta wywiadu pielęgniarskiego
  b) karta oceny stanu pacjenta
  c) plan opieki pielęgniarskiej
  d) zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
  e) raport pielęgniarski

Dokument dostępny jest przez standardowy odnośnik (proszę odświeżyć stronę lub wyczyścić cache jeżeli wyświetla się wersja poprzednia):
Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA wersja 1.1

Na stronie głównej dokumentu dostępna jest również Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, mająca ułatwić wykorzystanie standardu i zapewnić jednolitą jego implementację w używanych w Polsce systemach informatycznych.

Pomimo zakończenia procesu konsultacji wciąż prosimy o zgłaszanie uwag do opublikowanego materiału. Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl wpisując w tytule: „Reguły tworzenia EDM - uwagi”.

Tagi: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna HL7 CDA

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM