Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Wyjaśnienia do artykułu opublikowanego na portalu politykazdrowotna.com

W nawiązaniu do artykułu „Lekarze bez skierowań na rezydentury. Winny system IT?”, który ukazał się na portalu politykazdrowotna.com oraz informacji, która pojawiła się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wyjaśniamy, że System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w pełni umożliwia wystawianie skierowań do odbywania szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Informacja podana w komunikacie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego sugerująca
„że w związku z brakiem pełnej funkcjonalności systemu SMK, Urząd nie jest w stanie wystawić skierowań do odbywania specjalizacji w terminie do 23 listopada”  jest niezgodna z prawdą oraz wprowadza w błąd. Na dzień 24 listopada w systemie SMK wystawiono w całej Polsce ponad 2600 skierowań.

Odnosząc się do zarzutów zamieszczonych  w artykule dot. braku przekazania informacji o konieczności założenia konta w SMK oraz braku szkoleń dla szpitali
i kierowników specjalizacji wyjaśniamy, że CSIOZ prowadziło działania informacyjne
w tym zakresie.

Komunikat o konieczności zakładania kont ukazał się na stronie CSIOZ  1 sierpnia br. https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zakladanie-konta-w-systemie-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych-przez-jednostki-akre/controller/detail/News/. Dodatkowo informacje zostały opublikowane  m.in. na stronie Centrum Medycznego  Kształcenia  Podyplomowego - odpowiedzialnego za udzielanie akredytacji jednostkom szkolącym, oraz na portalu branżowym dla lekarzy rynekzdrowia.pl.

Jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji otrzymały także wsparcie w postaci szkoleń z zakresu funkcjonalności SMK  takich jak:

  • zakładanie konta w SMK,
  • wnioskowanie o role w systemie SMK,
  • wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
  • obsługa lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w oparciu o Elektroniczną Kartę Szkolenia Specjalizacyjnego.

Rekrutację na bezpłatne szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych jednostek akredytowanych prowadziło Ministerstwo Zdrowa ( http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/zaproszenie-na-szkolenie-z-zakresu-funkcjonalnosci-smk-dla-jednostek-akredytowanych).Tylko w listopadzie odbyły się 4 szkolenia dla jednostek z 16 województw oraz MON i MSWiA. 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM