Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Wyjaśnienia do artykułu „SMK, czyli test odporności na stres”

W nawiązaniu do artykułu „SMK, czyli test odporności na stres” opublikowanego 7 grudnia na portalu mp.pl wyjaśniamy, że informacje w nim zawarte dot. funkcjonowania Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych są niezgodne z prawdą.

Odnosząc się do kwestii związanej z brakiem możliwości wystawienia skierowań informujemy, że system w pełni umożliwia wystawianie skierowań do odbywania szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Pisaliśmy o tym w komunikacie (https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/wyjasnienia-do-artykulu-opublikowanego-na-portalu-politykazdrowotnacom/).

Funkcjonalność ta była gotowa na dzień 1 listopada. Do CSIOZ wpływały jednak wnioski od poszczególnych urzędów wojewódzkich w zakresie dokonania zmiany w istniejącej już funkcjonalności. Celem zmiany było ułatwienie urzędom wojewódzkim realizacji poszczególnych procedur dotyczących wystawiania skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów. CSIOZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów wojewódzkich uwzględniło przedmiotowe wnioski dokonując odpowiednich zmian.

Odnosząc się do poruszanej w artykule kwestii związanej z przesunięciem terminów na dokonanie danych czynności informujemy, że w dużej mierze wynikały one z przepisów prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), jeżeli termin na dokonanie danej czynności (np. złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to czas na dokonanie danych czynności ulega wydłużeniu. Jest to rozwiązanie korzystne dla lekarza więc trudno mówić o nieprawidłowości, a tym bardziej podważać możliwość określoną przepisami prawa.  

W nawiązaniu do zarzutów o awaryjności systemu informujemy, że działanie systemu jest na bieżąco monitorowanie. W okresie tygodnia przed upływem terminu wyznaczonego na składanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego czas trwania awarii wynosił mniej niż godzinę. Jednocześnie CSIOZ świadczyło wsparcie techniczne dla użytkowników systemu, w tym okresie poszczególni konsultanci CSIOZ rozwiązywali pozytywnie średnio 25 zgłoszeń telefonicznych oraz 40 zgłoszeń mailowych dziennie.

Wnioski zarejestrowane w systemie:

  • Złożenie wniosku na specjalizacje  9719
  • Złożenie wniosku na kurs specjalistyczny/kwalifikacyjny 38 585
  • Złożenie wniosku o akredytację na prowadzenie specjalizacji 6951
  • Złożenie wniosku o utworzenie konta 72 544
     

Mając na względnie rzetelność dziennikarską CSIOZ przed każdą publikacją jest gotowy udzielać każdych niezbędnych informacji weryfikujących doniesienia o funkcjonowaniu systemów za które CSIOZ odpowiada. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM