Zmiana wymagań dot. certyfikatu ZSMOPL

Informujemy, że zmianie uległ komunikat z dnia 8 listopada 2017 r. dotyczący Podłączenia podmiotów raportujących do środowiska ZSMOPL.
Zmiana dotyczy zapisu o wymaganiach dla funkcji skrótu certyfikatu. Aktualna treść wymagań dla certyfikatu podana jest poniżej:
 

Wymagania dla certyfikatu:

  • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie:  imię i nazwisko subskrybenta),
  • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
  • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM