e-recepta - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

e-Recepta

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).

Główne cele systemu e-recepty to ułatwienie procesu realizacji recept, ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów i eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. E-recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

 

E-recepta. Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pracowników medycznych i aptekarzy z odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty:

https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta-pytania-i-odpowiedzi 

 

W jaki sposób podłączyć się do e-recepty?

Podmioty lecznicze

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl . Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1 w RPWDL. W sekcji "Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie" dostępna jest instrukcja.

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Apteki i punkty apteczne

W celu podłączenia się apteki lub punktu aptecznego do Systemu P1 należy skorzystać z formularza dostępnego pod adresem sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek .

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku w SOW. W sekcji "Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie" dostępna jest instrukcja.

Co więcej, w tej sekcji znaleźć można komunikat dla aptek i punktów aptecznych, w którym wskazano, jakie dokładnie czynności należy wykonać jeszcze przed złożeniem wniosku, aby wniosek został złożony poprawnie (Instrukcja aktualizacji danych w Rejestrze Aptek przez eGate znajduje się w sekcji Dokumenty).

Apteki i punkty apteczne zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia są podłączone do systemu P1 i od 1 stycznia 2019 r. mogą realizować e-recepty.

POMOC TECHNICZNA

Pomoc techniczna dostępna 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00:

Art.  56.  [Dokumentacja medyczna, recepty i skierowania w postaci papierowej]

  1. Dokumentacja medyczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
  2. 94 Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2020 r.
  3. 95 (uchylony).
  4. 96 Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 8 stycznia 2021 r.

    1. Apteki są obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
    2. 97 Apteki są obowiązane do podłączenia się do systemu teleinformatycznego KPK w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 1 lipca 2020 r.

  5. Usługodawcy, inni niż wskazani w ust. 4a, są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie