Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Przykłady - [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego

Karta wywiadu pielęgniarskiego [Pobierz przykład]

<ClinicalDocument>
  <!-- Karta wywiadu pielęgniarskiego - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22" extension="1.1"/>
  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>
  <code code="46208-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Nursing notes">
    <translation code="05.70" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Pozostałe dokumenty pielęgniarskie"/>
  </code>
  <title>Karta wywiadu pielęgniarskiego</title>
  <effectiveTime value="20150907"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="pl-PL"/>
  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>
  <versionNumber value="1"/>
  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>
    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>
      <id extension="64012608919" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>
      <addr>
        <city>Warszawa</city>
        <postalCode>01-134</postalCode>
        <streetName>Odkryta</streetName>
        <houseNumber>41</houseNumber>
        <unitID>12</unitID>
      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>
          <given>Franciszek</given>
          <family>Kowalski</family>
        </name>
        <birthTime value="19640126"/>
      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>
      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>
    <time value="20150907"/>
    <assignedAuthor>
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3" displayable="false"/>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>
    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55"/>
    <time value="20150907"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <assignedEntity xsi:type="extPL:AssignedEntity">
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3" displayable="true"/>
      <code code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>
      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>
        <name>
          <given>Anna</given>
          <family>Nowak</family>
        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18"/>
        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.3" displayable="true"/>
        <name>Oddział neurologii</name>
        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>
          <city>Warszawa</city>
          <streetName>Solec</streetName>
          <houseNumber>12</houseNumber>
        </addr>
        <standardIndustryClassCode code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16"/>
            <id extension="11223344901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>
            <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>
            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.14"/>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>
                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>
                <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>
    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <id extension="323432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.98" displayable="false"/>
      <code code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>
      <effectiveTime>
        <low value="20150907"/>
      </effectiveTime>
      <location typeCode="LOC">
        <healthCareFacility classCode="SDLOC">
          <location>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75"/>
            <name>Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ, II Oddział Neurologii, sala 2</name>
          </location>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71"/>
    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46"/>
          <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness Narrative"/>
          <text>
            <paragraph>
              <caption>Stan cywilny:</caption>
               Żonaty             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Wykształcenie:</caption>
               Wyższe             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Zawód wykonywany:</caption>
               Informatyk             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Tryb przyjęcia do szpitala:</caption>
               nagły             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Który pobyt w szpitalu:</caption>
               2             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Diagnoza lekarska:</caption>
               Udar niedokrwienny             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Przyczyna przyjęcia do szpitala:</caption>
               Pacjent przyjęty do szpitala z powodu nagłego wystąpienia osłabienia siły mięśniowej lewych kończyn.             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Kontakt z pacjentem:</caption>
               efektywny             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Objawy choroby, ich umiejscowienie i charakter:</caption>
               Niedoczulica lewej połowy twarzy, średniego stopnia niedowład lewej kończyny górnej, wzmożone napięcie mięśniowe kk. górnych typu pozapiramidowego, drżenie w obrębie prawej kończyny górnej, średniego stopnia niedowład lewej kończyny dolnej, wzmożone napięcie mięśniowe kk. dolnych typu pozapiramidowego, dodatni objaw Babińskiego po stronie lewej.             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Objawy towarzyszące:</caption>
               brak             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Choroby przebyte i współistniejące:</caption>
               nadciśnienie tętnicze             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Przebyte choroby zakaźne:</caption>
               brak             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Przebyte zabiegi operacyjne:</caption>
               Proste wycięcie uchyłka dwunastnicy (12-05-2010)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Wzrost:</caption>
               1,82 m             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Waga:</caption>
               86 kg             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>BMI:</caption>
               25,96             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Oznaki życia:</caption>
               temp. 36,7 *C, CTK: 133/85 mmHg             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Tętno:</caption>
               70 ud/min. mierzone na tetnicy: promieniowej, słabo napięte             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Oddech:</caption>
               16/min.             </paragraph>
            <paragraph ID="OBS_1">
              <caption>Ocena bólu:</caption>
               ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h (ICNP: ból - 10023130), intensywność: umiarkowany ból (2)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Umiejscowienie bólu:</caption>
               ramię lewe             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Grupa krwi:</caption>
               0 Rh+ (źródło informacji: dokumentacja medyczna)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Alergie:</caption>
               brak             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Transfuzje krwi:</caption>
               nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Reakcja na transfuzję:</caption>
               nie dotyczy             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Styl życia:</caption>
               siedzący tryb życia, tytoń: nie, inne nałogi: nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Aktualnie przyjmowane leki:</caption>
               ??             </paragraph>
            <paragraph> Leki przyjęte w dniu dzisiejszym: tak </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Zapewnienie opieki duszpasterskiej:</caption>
               nie             </paragraph>
            <table ID="OBS_2">
              <caption>Ocena stopnia aktywności pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych:</caption>
              <thead>
                <tr>
                  <th/>
                  <th/>
                  <th>Diagnoza wg ICNP</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <td>Kąpiel</td>
                  <td>potrzebujący nadzoru</td>
                  <td>zaburzona zdolność do kąpieli - 10000956</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Higiena osobista</td>
                  <td>niezależny</td>
                  <td>zdolność do wykonywania czynności higienicznych - 10028708</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Poruszanie się, chodzenie</td>
                  <td>zwiększony zakres opieki/pomocy osób</td>
                  <td>zaburzone chodzenie - 10001046</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Wyjście do toalety</td>
                  <td>zwiększony zakres opieki/pomocy osób</td>
                  <td>zaburzona zdolność przemieszczania się - 10001005</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Korzystanie z toalety</td>
                  <td>wymagający okresowej pomocy</td>
                  <td>zaburzone samodzielne korzystanie z toalety - 10000994</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Aktywność w łóżku </td>
                  <td>niezależny</td>
                  <td>pozytywna mobilność w łóżku - 10029240</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Jedzenie</td>
                  <td>niezależny</td>
                  <td>efektywna zdolność do samodzielnego jedzenia - 10028253</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td styleCode="Bold">Ogółem liczna punktów</td>
                  <td styleCode="Bold">11</td>
                  <td/>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <paragraph ID="OBS_3">
              <caption>Stopień zmęczenia:</caption>
               minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień) (ICNP: zmęczenie - 10000695)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Stosowanie sprzętu kompensacyjnego:</caption>
               nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Warunki socjalne:</caption>
               mieszka: z rodziną, pracuje             </paragraph>
            <paragraph styleCode="Bold">Ocena funkcjonowania poszczególnych układów</paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Skóra:</caption>
              Zadbany, bez zaburzeń, zabarwienie, wilgotność ciepłota i napięcie – prawidłowe             </paragraph>
            <paragraph ID="OBS_4">
              <caption>Odleżyny:</caption>
               brak odleżyn (ICNP: brak odleżyn - 10029065)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Układ nerwowy:</caption>
              <content styleCode="Underline">stan pozytywny</content>
              <br/>
               pełna świadomość, nastrój wyrównany, równowaga zachowana, kontakt słowny logiczny, spontaniczny, rytm snu i czuwania efektywny
              <br/>
              <content styleCode="Underline">zaburzenia</content>
              <br/>
               niedowłady - lokalizacja: lewa kończyna górna, lewa kończyna dolna             </paragraph>
            <table>
              <caption>Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego</caption>
              <tbody>
                <tr>
                  <td>1</td>
                  <td>Orientacja w czasie (1-5)</td>
                  <td>5</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td/>
                  <td>Orientacja w miejscu (1-5)</td>
                  <td>5</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>2</td>
                  <td>Zapamiętywanie (1-3)</td>
                  <td>2</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>3</td>
                  <td>Uwaga i liczenie (1-5)</td>
                  <td>4</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>4</td>
                  <td>Przypominanie (1-3)</td>
                  <td>3</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>5</td>
                  <td>Funkcje językowe (1-2)</td>
                  <td>2</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td/>
                  <td>Powtarzanie (1)</td>
                  <td>1</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td/>
                  <td>Wykonywanie poleceń (1-3)</td>
                  <td>3</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td/>
                  <td>Pisanie (1)</td>
                  <td>1</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>6</td>
                  <td>Praksja konstrukcyjna (1)</td>
                  <td>1</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td/>
                  <td styleCode="Bold">Ogółem pkt. [podsumowanie]</td>
                  <td>28</td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            <paragraph>
              <caption>Zachowanie i reakcje emocjonalne:</caption>
              <content styleCode="Underline">stan pozytywny</content>
              <br/>
               zachowanie adekwatne do sytuacji, pełna świadomość co do miejsca, czasu i osoby             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Układ sercowo-naczyniowy:</caption>
               bez zaburzeń             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Układ oddechowy:</caption>
               brak dolegliwości, oddech prawidłowy             </paragraph>
            <paragraph ID="OBS_5">
              <caption>Ocena duszności:</caption>
               nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności (ICNP: duszność wysiłkowa - 10029414)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Układ pokarmowy:</caption>
               bez zaburzeń tj.: łaknienie w normie, pragnienie w normie, perystaltyka jelit obecna, wydalanie stolca regularne, masa ciała prawidłowa             </paragraph>
            <paragraph ID="OBS_6">
              <caption>Ocena nudności:</caption>
               brak nudności (ICNP: bez nudności - 10028984)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Układ moczowo-płciowy:</caption>
               bez zaburzeń, diureza prawidłowa             </paragraph>
            <paragraph ID="OBS_7">
              <caption>Ocena trzymania moczu:</caption>
               trzymanie moczu (ICNP: trzymanie moczu - 10027836)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Układ kostno-stawowy:</caption>
               bez zaburzeń: poruszanie samodzielne, nie wymaga usprawniania, postawa, budowa i proporcje ciała prawidłowe, napięcie mięśniowe prawidłowe, ruchomość w stawach pełna             </paragraph>
            <paragraph ID="OBS_8">
              <caption>Upadki:</caption>
               bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu) (ICNP: upadek - 10029405)             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Diagnozy/wyniki pielęgniarskie:</caption>
              <content ID="OBS_11">zaburzony proces układu nerwowego - 10037322</content>
            </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Uwagi dotyczące przyjęcia pacjenta na oddział:</caption>
               Pacjent(ka) zapoznany z oddziałem (dzwonek do dyżurki, godziny odwiedzin, telefon, toaleta, godziny posiłków, lekarz prowadzący, regulamin oddziału i Karta Praw Pacjenta).
              <br/>
              Pacjent(ka) poinformowany o nie opuszczaniu oddziału: TAK             </paragraph>
          </text>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37"/>
              <code code="SBOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_1"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10023130" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Pain">
                <qualifier>
                  <name code="BOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="Częstotliwość występowania bólu podczas hospitalizacji"/>
                  <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h"/>
                </qualifier>
                <qualifier>
                  <name code="BOLINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="Intensywność bólu"/>
                  <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="umiarkowany ból"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35"/>
              <code code="SADL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_2"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10000956" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to bath">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="potrzebujący nadzoru"/>
                </qualifier>
              </value>
              <value xsi:type="CD" code="10028708" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to perform hygiene">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>
                </qualifier>
              </value>
              <value xsi:type="CD" code="10001046" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired walking">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>
                </qualifier>
              </value>
              <value xsi:type="CD" code="10001005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to transfer">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>
                </qualifier>
              </value>
              <value xsi:type="CD" code="10000994" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired self toileting">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="wymagający okresowej pomocy"/>
                </qualifier>
              </value>
              <value xsi:type="CD" code="10029240" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to move in bed">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>
                </qualifier>
              </value>
              <value xsi:type="CD" code="10028253" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to feed self">
                <qualifier>
                  <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
                  <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38"/>
              <code code="SZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny zmęczenia"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_3"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10000695" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fatigue">
                <qualifier>
                  <name code="ZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="Stopień zmęczenia"/>
                  <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień)"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41"/>
              <code code="SODL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala klasyfikacji odleżyn"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_4"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150819"/>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46"/>
                  <code code="10029065" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pressure ulcer"/>
                  <statusCode code="completed"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44"/>
              <code code="SDUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny duszności"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_5"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10029414" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Resting dyspnoea">
                <qualifier>
                  <name code="DUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="Stopień duszności"/>
                  <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39"/>
              <code code="SNUDN" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny nudności"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_6"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10028984" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No nausea">
                <qualifier>
                  <name code="NUDN" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny nudności" displayName="Stopień nudności"/>
                  <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny nudności" displayName="brak nudności"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36"/>
              <code code="SNMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala trzymania moczu - stany ostre"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_7"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10025686" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Urinary incontinence">
                <qualifier>
                  <name code="NMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="Stopień trzymania moczu"/>
                  <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="trzymanie moczu"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40"/>
              <code code="SUPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny upadków podczas hospitalizacji"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_8"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
              <value xsi:type="CD" code="10029405" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fall">
                <qualifier>
                  <name code="UPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="Częstotliwość upadków"/>
                  <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)"/>
                </qualifier>
              </value>
            </observation>
          </entry>
          <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43"/>
              <code code="10037322" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired Nervous System Function"/>
              <text>
                <reference value="#OBS_11"/>
              </text>
              <statusCode code="completed"/>
              <effectiveTime value="20150907"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>