Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 - plCdaReferralToPsychiatricHospital
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12
Typ CDA document level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 (2015‑01‑28)
Kontekst Nazwa ścieżki /
Wersja 1.1 obowiązuje od 2015‑10‑26 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 12 szablonów
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.40 plCdaReferralToPsychiatricHospitalRecordTarget DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 plCdaBaseAuthor DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 plCdaP1BaseCustodian DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 plCdaBaseInformationRecipient DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 plCdaBaseUnderwriterParticipant DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 plCdaBaseInFulfillmentOf DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 plCdaP1BaseRelatedDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 plCdaReferralToPsychiatricHospitalComponent DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 plExtEntitlementDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 plExtCoverageEligibilityConfirmation DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement DYNAMICZNE
Przykład
<ClinicalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12" extension="1.1"/>
  <id extension="1234" root="1.2.3.999"/>
  <code code="57832-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription for diagnostic or specialist care Document">
    <translation code="02.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" displayName="Skierowanie na badanie lub leczenie"/>
  </code>
  <title>Skierowanie do szpitala psychiatrycznego</title>
  <effectiveTime value="20140923152557"/>
  <confidentialityCode code="N" displayName="Normal" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="pl-PL"/>
  <setId root="1.2.3.998" extension="54221"/>
  <versionNumber value="1"/>
  <!-- include template plCdaReferralToPsychiatricHospitalRecordTarget (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseAuthor (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaP1BaseCustodian (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseInformationRecipient (dynamic) 0..* O -->
  <!-- include template plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseUnderwriterParticipant (dynamic) 0..1 O -->
  <!-- include template plCdaBaseInFulfillmentOf (dynamic) 0..* O -->
  <!-- include template plCdaP1BaseRelatedDocument (dynamic) 0..1 O -->
  <!-- include template plCdaReferralToPsychiatricHospitalComponent (dynamic) 1..1 M -->
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtEntitlementDocument (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtCoverageEligibilityConfirmation (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@extension
1 .. 1 F POCD_HD000040
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12
@extension
st 1 .. 1 F 1.1
hl7:id
II 1 .. 1 R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@code
1 .. 1 F 57832-8
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName
1 .. 1 F LOINC
@displayName
1 .. 1 F Prescription for diagnostic or specialist care Document
hl7:translation
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@code
1 .. 1 F 02.10
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 .. 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 .. 1 F Skierowanie na badanie lub leczenie
hl7:title
ST 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
CONF
zawartość elementu musi być "Skierowanie do szpitala psychiatrycznego"
hl7:effectiveTime
TS 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:confidentialityCode
CE 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@code
1 .. 1 F pl-PL
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.40 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:recordTarget
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F RCT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.40
hl7:patientRole
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F PAT
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 2 Required Bezwględnie wymagany
hl7:addr
1 .. 2 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:patient
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F PSN
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 .. * NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required
hl7:name
1 .. 1 R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:prefix
ENXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:given
ENXP 1 .. * R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:family
ENXP 1 .. * R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:guardian
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
1 .. 1 F GUARD
hl7:id
II 0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:guardianPerson zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:guardianOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
(plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
(plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:birthplace
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F BIRTHPL
hl7:place
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F PLC
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:name
EN 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:addr
AD 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.64 [2] Imię matki (rozszerzenie) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
extPL:personalRelationship
gdzie
[extPL:code/@code='MTH']
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F PRS
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.64
extPL:code
CD 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@code
1 .. 1 F MTH
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
@displayName
1 .. 1 F Mother
extPL:person
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F PSN
extPL:name
EN 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:given
ENXP 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.65 [2] Imię ojca (rozszerzenie) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
extPL:personalRelationship
gdzie
[extPL:code/@code='FTH']
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F PRS
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.65
extPL:code
CD 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@code
1 .. 1 F FTH
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
@displayName
1 .. 1 F Father
extPL:person
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F PSN
extPL:name
EN 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:given
ENXP 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron report rola  error
test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)
Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.
hl7:providerOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Schematron report rola  error
test count(hl7:addr) = 2 and not(count(hl7:addr[@use='PST']) = 1)
Komunikat Jeżeli dokument zawiera dwa adresy pacjenta, to jeden z nich musi być adresem korespondencyjnym.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:author
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F AUT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:time
TS 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron assert rola  error
test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value)
Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.
hl7:assignedAuthor
1 .. 1 R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron assert rola  error
test ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension)) or ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension))
Komunikat Identyfikator autora dokumentu musi być identyczny z identyfikatorem jednej z osób autoryzujących dokument.
hl7:dataEnterer
NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:informant
NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:custodian
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F CST
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
hl7:assignedCustodian
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F ORG
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424
@extension
st 0 NP NP/nie występuje
@assigningAuthorityName
st 1 .. 1 F CSIOZ
@displayable
bl 1 .. 1  
hl7:name
ON 0 .. * NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:telecom
TEL 0 .. * NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:addr
AD 0 .. * NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:informationRecipient
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:intendedRecipient
1 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 .. * R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:informationRecipient
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:receivedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:legalAuthenticator
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F LA
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27
hl7:time
TS 1 .. 1 R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:signatureCode
CS 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@code
1 .. 1 F S
hl7:assignedEntity
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@displayName
st 1 .. 1  
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:assignedPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE) 0 .. 1
extPL:boundedBy
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16']
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
extPL:bounding
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:reimburser
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:code/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:code/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:code/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:code/@code=('DLAB')))
Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu wystawcy dokumentu
hl7:authenticator
NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:participant
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1  
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:inFulfillmentOf
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F RQO
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.4
hl7:priorityCode
CE 0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 [2] Dokument powiązany dla P1 (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:relatedDocument
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "RPLC"
lub
@typeCode musi mieć wartość "APND"
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:authorization
NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
hl7:componentOf
NP (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:component
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 .. 1  
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41
hl7:structuredBody
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17 [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19 [3] Sekcja badania przedmiotowego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20 [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21 [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22 [3] Sekcja powodu skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:entitlementDocument]
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coverageEligibilityConfirmation]
0 .. 1 (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coveragePlan]
0 .. * (plCdaReferralToPsychiatricHospital)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
Schematron assert rola  error
test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',/hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[@extension]/@extension,'.xsl" type="text/xsl"')
Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.