Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [1] Konsultacja lekarska

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 - plCdaConsultationNote
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15
Typ CDA document level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 (2014‑09‑23)
Kontekst Nazwa ścieżki /
Wersja 1.1 obowiązuje od 2015‑10‑26 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA dokumentu konsultacji lekarskiej
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 13 szablonów
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 plCdaBaseRecordTarget DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 plCdaBaseAuthor DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 plCdaBaseCustodian DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 plCdaBaseInformationRecipient DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55 plCdaLegalAuthenticatorWithMandatoryOrganization DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 plCdaBaseUnderwriterParticipant DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 plCdaBaseInFulfillmentOf DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 plCdaBaseDocumentationOf DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 plCdaBaseRelatedDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 plCdaBaseComponentOf DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 plCdaOutpatientNoteComponent DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 plExtEntitlementDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 plExtCoverageEligibilityConfirmation DYNAMICZNE
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@extension
1 .. 1 F POCD_HD000040
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15
@extension
st 1 .. 1 F 1.1
hl7:id
II 1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@code
1 .. 1 F 11488-4
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName
1 .. 1 F LOINC
@displayName
1 .. 1 F Consult note
hl7:translation
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@code
1 .. 1 F 05.00
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 .. 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 .. 1 F Konsultacja lekarska
hl7:title
ST 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
hl7:effectiveTime
TS 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:confidentialityCode
CE 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:recordTarget
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F RCT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:patientRole
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F PAT
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:patient
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F PSN
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 .. * NP (plCdaConsultationNote)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required
hl7:name
1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
hl7:prefix
ENXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:given
ENXP 1 .. * R (plCdaConsultationNote)
hl7:family
ENXP 1 .. * R (plCdaConsultationNote)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:guardian
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@classCode
1 .. 1 F GUARD
hl7:id
II 0 .. * (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:guardianPerson zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:guardianOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
(plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
(plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Schematron report rola  error
test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)
Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.
hl7:providerOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:author
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F AUT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:time
TS 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
Schematron assert rola  error
test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value)
Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.
hl7:assignedAuthor
1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaConsultationNote)
Schematron assert rola  error
test ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension)) or ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension))
Komunikat Identyfikator autora dokumentu musi być identyczny z identyfikatorem jednej z osób autoryzujących dokument.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:custodian
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F CST
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:assignedCustodian
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F ORG
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1  
@displayable
bl 1 .. 1  
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:informationRecipient
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:intendedRecipient
1 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@classCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 .. * R (plCdaConsultationNote)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaConsultationNote)
hl7:informationRecipient
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:receivedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55 [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi organizacji (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:legalAuthenticator
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F LA
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55
hl7:time
TS 1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
hl7:signatureCode
CS 1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@displayName
st 1 .. 1  
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaConsultationNote)
hl7:assignedPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE) 0 .. 1
extPL:boundedBy
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
cs 1 .. 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16']
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
extPL:bounding
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:reimburser
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:code/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:code/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:code/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:code/@code=('DLAB')))
Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu wystawcy dokumentu
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:participant
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1  
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:inFulfillmentOf
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F RQO
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaConsultationNote)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.4
hl7:priorityCode
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:documentationOf
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
1 .. 1 F DOC
hl7:serviceEvent
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
1 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51
hl7:id
II 0 .. * (plCdaConsultationNote)
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:performer
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMICZNE)
hl7:functionCode
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:assignedEntity
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']
1 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 [2] Dokument powiązany (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:relatedDocument
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11610 x_ActRelationshipDocument (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 [2] Dane wizyty (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:componentOf
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52
hl7:encompassingEncounter
1 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F ENC
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 0 .. * (plCdaConsultationNote)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@code
cs 1 .. 1  
@displayName
st 1 .. 1  
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 .. 1 R (plCdaConsultationNote)
@value
ts 0 .. 1  
hl7:low
TS 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@value
ts 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:high
TS 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@value
ts 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and not(hl7:low) and not(hl7:high) and not(concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date)
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:dischargeDispositionCode
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:responsibleParty
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F RESP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE)
hl7:encounterParticipant
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
hl7:assignedEntity
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']
1 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE)
hl7:location
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F LOC
hl7:healthCareFacility
1 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F SDLOC
hl7:id
II 0 .. * (plCdaConsultationNote)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType (DYNAMICZNE)
hl7:location
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce (DYNAMICZNE)
hl7:serviceProviderOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 [2] Treść konsultacji internistycznej (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:component
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 .. 1  
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56
hl7:structuredBody
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30']]
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31']]
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31 [3] Sekcja badania przedmiotowego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]
1 .. 1 M (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32']]
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 [3] Sekcja zaleceń (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:entitlementDocument]
0 .. * (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coverageEligibilityConfirmation]
0 .. 1 (plCdaConsultationNote)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)