Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [1] Dokument recepty

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 - plCdaDrugPrescription
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3
Typ CDA document level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 (2014‑09‑23)
Kontekst Nazwa ścieżki /
Wersja 1.1 obowiązuje od 2015‑10‑26 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA dokumentu recepty
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 12 szablonów
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23 plCdaDrugPrescriptionRecordTarget DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 plCdaBaseAuthor DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 plCdaP1BaseCustodian DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 plCdaBaseInformationRecipient DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 plCdaDrugPrescriptionLegalAuthenticator DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 plCdaBaseUnderwriterParticipant DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 plCdaBaseInFulfillmentOf DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 plCdaP1BaseRelatedDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 plCdaDrugPrescriptionComponent DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 plExtEntitlementDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 plExtCoverageEligibilityConfirmation DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12 plExtDrugPrescriptionSpecialEntitlement DYNAMICZNE
Przykład
<ClinicalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3" extension="1.1"/>
  <id extension="1234" root="1.2.3.999"/>
  <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription for medication Document">
    <translation code="04.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" displayName="Recepta">
      <qualifier>
        <name code="KDLEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Kategoria dostępności leku"/>
        <value code="Rp" displayName="" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25"/>
      </qualifier>
      <qualifier>
        <name code="RLEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Rodzaj leku"/>
        <value code="G" displayName="Lek gotowy" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>
      </qualifier>
      <qualifier>
        <name code="TWREC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Tryb wystawienia recepty"/>
        <value code="Z" displayName="Zwykła" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>
      </qualifier>
      <qualifier>
        <name code="TRREC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Tryb realizacji recepty"/>
        <value code="Z" displayName="Zwykły" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>
      </qualifier>
    </translation>
  </code>
  <title>Recepta</title>
  <effectiveTime value="20140923151914"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="pl-PL"/>
  <setId root="1.2.3.998" extension="2345"/>
  <versionNumber value="1"/>
  <!-- include template plCdaDrugPrescriptionRecordTarget (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseAuthor (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaP1BaseCustodian (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseInformationRecipient (dynamic) 0..* 0 -->
  <!-- include template plCdaDrugPrescriptionLegalAuthenticator (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseUnderwriterParticipant (dynamic) 0..1 O -->
  <!-- include template plCdaBaseInFulfillmentOf (dynamic) 0..* 0 -->
  <!-- include template plCdaP1BaseRelatedDocument (dynamic) 0..1 O -->
  <!-- include template plCdaDrugPrescriptionComponent (dynamic) 1..1 M -->
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtEntitlementDocument (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- include template plExtCoverageEligibilityConfirmation (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- include template plExtDrugPrescriptionSpecialEntitlement (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@extension
1 .. 1 F POCD_HD000040
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3
@extension
st 1 .. 1 F 1.1
hl7:id
II 1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F 57833-6
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName
1 .. 1 F LOINC
@displayName
1 .. 1 F Prescription for medication Document
hl7:translation
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F 04.01
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 .. 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 .. 1 F Recepta
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='KDLEK']
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F KDLEK
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 .. 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 .. 1 F Kategoria dostępności leku
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.6 Kategoria dostępności leku (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='RLEK']
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F RLEK
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 .. 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 .. 1 F Rodzaj leku
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.5 Rodzaj leku (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='TWREC']
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F TWREC
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 .. 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 .. 1 F Tryb wystawienia recepty
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.7 Tryb wystawienia recepty (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='TRREC']
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F TRREC
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 .. 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 .. 1 F Tryb realizacji recepty
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.8 Tryb realizacji recepty (DYNAMICZNE)
hl7:title
ST 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:effectiveTime
TS 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:confidentialityCode
CE 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F N
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.25
hl7:languageCode
CS 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F pl-PL
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@value
int 1 .. 1 F 1
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23 [2] Dane pacjenta dla dokumentu recepty (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:recordTarget
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F RCT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23
hl7:patientRole
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F PAT
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1
hl7:addr
1 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:patient
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F PSN
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 .. * NP (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:prefix
ENXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:given
ENXP 1 .. * R (plCdaDrugPrescription)
hl7:family
ENXP 1 .. * R (plCdaDrugPrescription)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:guardian
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@classCode
1 .. 1 F GUARD
hl7:id
II 1 .. * (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:addr
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:guardianPerson zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:guardianOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
(plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
(plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Schematron report rola  error
test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)
Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.
hl7:providerOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:author
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F AUT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:time
TS 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
Schematron assert rola  error
test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value)
Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.
hl7:assignedAuthor
1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaDrugPrescription)
Schematron assert rola  error
test ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension)) or ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension))
Komunikat Identyfikator autora dokumentu musi być identyczny z identyfikatorem jednej z osób autoryzujących dokument.
hl7:dataEnterer
NP (plCdaDrugPrescription)
hl7:informant
NP (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:custodian
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F CST
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
hl7:assignedCustodian
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ORG
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424
@extension
st 0 NP NP/nie występuje
@assigningAuthorityName
st 1 .. 1 F CSIOZ
@displayable
bl 1 .. 1  
hl7:name
ON 0 .. * NP (plCdaDrugPrescription)
hl7:telecom
TEL 0 .. * NP (plCdaDrugPrescription)
hl7:addr
AD 0 .. * NP (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:informationRecipient
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:intendedRecipient
1 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 .. * R (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaDrugPrescription)
hl7:informationRecipient
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:receivedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 [2] Wystawca dokumentu recepty (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:legalAuthenticator
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F LA
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24
hl7:time
TS 1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
hl7:signatureCode
CS 1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
@code
1 .. 1 F S
hl7:assignedEntity
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
@displayName
st 1 .. 1  
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.23 Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaDrugPrescription)
hl7:assignedPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE) 0 .. 1
extPL:boundedBy
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16']
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
extPL:bounding
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:reimburser
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:code/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:code/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:code/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:code/@code=('DLAB')))
Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu wystawcy dokumentu
Schematron report rola  error
test not(//hl7:wholeOrganization/hl7:addr) and not(//hl7:representedOrganization/hl7:addr)
Komunikat Jeżeli nie istnieje adres na żadnym z poziomów wholeOrganization, to musi istnieć adres dla representedOrganization
Schematron report rola  error
test not(//hl7:wholeOrganization/hl7:telecom) and not(//hl7:representedOrganization/hl7:telecom)
Komunikat Jeżeli nie istnieje numer telefonu na żadnym z poziomów wholeOrganization, to musi istnieć numer telefonu dla representedOrganization
Schematron report rola  error
test not(//hl7:representedOrganization/hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1']) and not(//hl7:wholeOrganization[hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1' and not(hl7:asOrganizationPartOf)])
Komunikat Dla dokumentu recepty wymagany jest numer REGON. Jeżeli identyfikator representedOrganization nie wskazuje numeru REGON, to musi on wystepować na ostanim poziomie wholeOrganization.
hl7:authenticator
NP (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:participant
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1  
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:inFulfillmentOf
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F RQO
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaDrugPrescription)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.4
hl7:priorityCode
CE 0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
NP (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 [2] Dokument powiązany dla P1 (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:relatedDocument
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "RPLC"
lub
@typeCode musi mieć wartość "APND"
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
hl7:authorization
NP (plCdaDrugPrescription)
hl7:componentOf
NP (plCdaDrugPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 [2] Treść dokumentu recepty (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:component
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 .. 1  
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25
hl7:structuredBody
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4']]
1 .. 1 M (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 [3] Sekcja zalecenia leku (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:entitlementDocument]
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coverageEligibilityConfirmation]
0 .. 1 (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coveragePlan]
0 .. * (plCdaDrugPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12 [2] Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
Schematron report rola  error
test ./hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TWREC']/hl7:value/@code = 'Z' and ./hl7:title != 'Recepta'
Komunikat Nieprawidłowy tytuł recepty zwykłej.
Schematron report rola  error
test ./hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TWREC']/hl7:value/@code = 'P' and ./hl7:title != 'Recepta pielęgniarska'
Komunikat Nieprawidłowy tytuł recepty pielęgniarskiej.
Schematron report rola  error
test ./hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TWREC']/hl7:value/@code = 'PL' and ./hl7:title != 'Recepta pielęgniarska na zlecenie lekarza'
Komunikat Nieprawidłowy tytuł recepty pielęgniarkiej na zlecenie lekarza.
Schematron assert rola  error
test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',/hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[@extension]/@extension,'.xsl" type="text/xsl"')
Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.