Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 - plCdaMedicalEquipmentPrescription
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5
Typ CDA document level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 (2014‑09‑23)
Kontekst Nazwa ścieżki /
Wersja 1.1 obowiązuje od 2015‑10‑26 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA dokumentu zlecenia na zaopatrzenie
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 12 szablonów
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29 plCdaMedicalEquipmentPrescriptionRecordTarget DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 plCdaBaseAuthor DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 plCdaP1BaseCustodian DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 plCdaBaseInformationRecipient DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 plCdaP1BaseLegalAuthenticator DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 plCdaBaseUnderwriterParticipant DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 plCdaBaseInFulfillmentOf DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 plCdaP1BaseRelatedDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 plCdaMedicalEquipmentPrescriptionComponent DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 plExtEntitlementDocument DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 plExtCoverageEligibilityConfirmation DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement DYNAMICZNE
Przykład
<ClinicalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5" extension="1.1"/>
  <id extension="4532" root="1.2.3.999"/>
  <code code="57829-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Prescription for medical equipment or product Document">
    <translation code="02.81" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" displayName="Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne"/>
  </code>
  <title>Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne</title>
  <effectiveTime value="20140923152414"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="pl-PL"/>
  <setId root="1.2.3.998" extension="9876"/>
  <versionNumber value="1"/>
  <!-- include template plCdaMedicalEquipmentPrescriptionRecordTarget (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseAuthor (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaP1BaseCustodian (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseInformationRecipient (dynamic) 0..* 0 -->
  <!-- include template plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator (dynamic) 1..1 M -->
  <!-- include template plCdaBaseUnderwriterParticipant (dynamic) 0..1 O -->
  <!-- include template plCdaBaseInFulfillmentOf (dynamic) 0..* 0 -->
  <!-- include template plCdaP1BaseRelatedDocument (dynamic) 0..1 O -->
  <!-- include template plCdaMedicalEquipmentPrescriptionComponent (dynamic) 1..1 M -->
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtEntitlementDocument (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtCoverageEligibilityConfirmation (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
  <extPL:pertinentInformaction typeCode="PERT">
    <!-- template plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement (dynamic) -->
  </extPL:pertinentInformaction>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@extension
1 .. 1 F POCD_HD000040
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2
@extension
0 NP NP/nie występuje
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5
@extension
st 1 .. 1 F 1.1
hl7:id
II 1 .. 1 R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@code
1 .. 1 F 57829-4
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName
1 .. 1 F LOINC
@displayName
1 .. 1 F Prescription for medical equipment or product Document
hl7:translation
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@code
1 .. 1 F 02.81
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 .. 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 .. 1 F Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@code
1 .. 1 F TZLECWM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 .. 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 .. 1 F Tryb zlecenia na zapotrzebowanie wyrobu medycznego
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.12 Tryb zlecenia na zaopatrzenie (DYNAMICZNE)
hl7:title
ST 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:effectiveTime
TS 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:confidentialityCode
CE 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@code
1 .. 1 F N
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.25
hl7:languageCode
CS 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@code
1 .. 1 F pl-PL
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@value
int 1 .. 1 F 1
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29 [2] Dane pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:recordTarget
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F RCT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29
hl7:patientRole
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F PAT
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 2 Required Bezwględnie wymagany
hl7:addr
1 .. 2 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:patient
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F PSN
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 .. * NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:prefix
ENXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:given
ENXP 1 .. * R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:family
ENXP 1 .. * R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:guardian
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
1 .. 1 F GUARD
hl7:id
II 0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:guardianPerson zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:guardianOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
(plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
(plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron report rola  error
test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)
Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.
hl7:providerOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Schematron report rola  error
test count(hl7:addr) = 2 and not(count(hl7:addr[@use='PST']) = 1)
Komunikat Jeżeli dokument zawiera dwa adresy pacjenta, to jeden z nich musi być adresem korespondencyjnym.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:author
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F AUT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:time
TS 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron assert rola  error
test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator[hl7:assignedEntity/hl7:id/@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension]/hl7:time/@value)
Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.
hl7:assignedAuthor
1 .. 1 R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron assert rola  error
test ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension)) or ((@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension))
Komunikat Identyfikator autora dokumentu musi być identyczny z identyfikatorem jednej z osób autoryzujących dokument.
hl7:dataEnterer
NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:informant
NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:custodian
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F CST
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
hl7:assignedCustodian
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ORG
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424
@extension
st 0 NP NP/nie występuje
@assigningAuthorityName
st 1 .. 1 F CSIOZ
@displayable
bl 1 .. 1  
hl7:name
ON 0 .. * NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:telecom
TEL 0 .. * NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:addr
AD 0 .. * NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:informationRecipient
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:intendedRecipient
1 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 .. * R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:informationRecipient
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:receivedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 [2] Wystawca dokumentu dla P1 (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:legalAuthenticator
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F LA
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63
hl7:time
TS 1 .. 1 R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:signatureCode
CS 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@code
1 .. 1 F S
hl7:assignedEntity
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@displayName
st 1 .. 1  
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:assignedPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE) 0 .. 1
extPL:boundedBy
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16']
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
extPL:bounding
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:reimburser
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:code/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:code/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:code/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:code/@code=('DLAB')))
Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu wystawcy dokumentu
hl7:authenticator
NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:participant
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1  
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:inFulfillmentOf
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F RQO
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.4
hl7:priorityCode
CE 0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 [2] Dokument powiązany dla P1 (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:relatedDocument
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "RPLC"
lub
@typeCode musi mieć wartość "APND"
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:authorization
NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
hl7:componentOf
NP (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:component
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 .. 1  
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30
hl7:structuredBody
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8']]
1 .. 1 M (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:entitlementDocument]
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coverageEligibilityConfirmation]
0 .. 1 (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
extPL:pertinentInformation
gdzie
[extPL:coveragePlan]
0 .. * (plCdaMedicalEquipmentPrescription)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie) (DYNAMICZNE)
Schematron assert rola  error
test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',/hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[@extension]/@extension,'.xsl" type="text/xsl"')
Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.