Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy)

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 - plCdaBaseUnderwriterParticipant
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.108 (2005‑09‑07)
Wersja 0.9.9 obowiązuje od 2014‑08‑14 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla danych ubezpieczyciela
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 25 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 [1] Szablon bazowy 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 [1] Dokument anulujący 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 [1] Konsultacja lekarska 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 [1] Opis badania diagnostycznego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 [1] Szablon bazowy dla P1 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 [1] Protokół operacyjny 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 [1] Wpis do karty uodpornienia 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 [1] Karta oceny stanu pacjenta 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 [1] Raport pielęgniarski 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 [1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 [1] Dokument recepty 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 [1] Dokument skierowania 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 [1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją 2014‑08‑14
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 [1] Dokument recepty na import docelowy 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska 2015‑10‑26
Przykład
<participant typeCode="IND" contextControlCode="OP">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19"/>
  <associatedEntity classCode="UNDWRT">
    <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1"/>
  </associatedEntity>
</participant>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:participant
0 .. * (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1