Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Dokument powiązany (bazowy)

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 - plCdaBaseRelatedDocument
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.111 (2005‑09‑07)
Wersja 0.9.10 obowiązuje od 2014‑09‑23 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla dokumentu powiązanego.
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 12 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 [1] Szablon bazowy 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 [1] Konsultacja lekarska 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 [1] Opis badania diagnostycznego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 [1] Protokół operacyjny 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 [1] Wpis do karty uodpornienia 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 [1] Karta oceny stanu pacjenta 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 [1] Raport pielęgniarski 2015‑10‑26
Przykład
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7"/>
  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id root="1.2.3.999" extension="43221"/>
    <setId root="1.2.3.998" extension="2233"/>
    <versionNumber value="1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:relatedDocument
0 .. * (plCdaBaseRelatedDocument)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11610 x_ActRelationshipDocument (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaBaseRelatedDocument)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaBaseRelatedDocument)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaBaseRelatedDocument)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaBaseRelatedDocument)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaBaseRelatedDocument)