Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny ADL

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 - plCdaNursingAdlAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny ADL
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="SADL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10000956" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to bath">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="potrzebujący nadzoru"/>
    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10028708" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to perform hygiene">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>
    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10001046" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired walking">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>
    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10001005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to transfer">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>
    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10000994" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired self toileting">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="wymagający okresowej pomocy"/>
    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10029240" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to move in bed">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>
    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10028253" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to feed self">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>
      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SADL
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:value
gdzie
[@code='10028224' or @code='10000956']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.40 Zdolność do kąpieli (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
gdzie
[@code='10028708' or @code='10000987']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.41 Zdolność do higieny osobistej (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
gdzie
[@code='10028333' or @code='10001046']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.42 Zdolność do chodzenia (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
gdzie
[@code='10028322' or @code='10001005']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.43 Zdolność do wyjścia do toalety (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
gdzie
[@code='10028314' or @code='10000994']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.44 Zdolność korzystania z toalety (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
gdzie
[@code='10029240' or @code='10001067']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.45 Zdolność do poruszania w łóżku (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
gdzie
[@code='10028253' or @code='10000973']
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.46 Zdolność do jedzenia (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SAM
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 .. 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingAdlAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)