Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 - plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny trzymania moczu
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="SNMOCZDO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala trzymania moczu - opieka długoterminowa"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10025686" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Urinary incontinence">
    <qualifier>
      <name code="NMOCZDO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.2" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w opiece domowej" displayName="Stopień nietrzymania moczu"/>
      <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.2" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w opiece domowej" displayName="okazjonalne nietrzymanie moczu, 1 raz w tygodniu lub mniej"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="SNMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala trzymania moczu - stany ostre"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10025686" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Urinary incontinence">
    <qualifier>
      <name code="NMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="Stopień trzymania moczu"/>
      <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="częste trzymanie moczu"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
Wybór min 0 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@code='SNMOCZDO']
  • hl7:code[@code='SNMOCZSO']
hl7:code
gdzie
[@code='SNMOCZDO']
CD 0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SNMOCZDO
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych
hl7:code
gdzie
[@code='SNMOCZSO']
CD 0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SNMOCZSO
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala trzymania moczu - stany ostre
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
hl7:value
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
@code
cs 1 .. 1 F 10025686
@codeSystem
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
st 1 .. 1 F ICNP
@displayName
st 1 .. 1 F Urinary incontinence
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:qualifier[hl7:name/@code = 'NMOCZDO']
  • hl7:qualifier[hl7:name/@code = 'NMOCZSO']
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code = 'NMOCZDO']
0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F NMOCZDO
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali trzymania moczu w opiece domowej
@displayName
1 .. 1 F Stopień trzymania moczu
hl7:value
0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.56 Stopień trzymania moczu w stanach ostrych (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code = 'NMOCZSO']
0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F NMOCZSO
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych
@displayName
1 .. 1 F Stopień trzymania moczu
hl7:value
0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.56 Stopień trzymania moczu w stanach ostrych (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 0 .. 1 (plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.73 Cewnik lub urostomia (DYNAMICZNE)