Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny bólu

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37 - plCdaNursingPainAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny bólu
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="SBOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10023130" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Pain">
    <qualifier>
      <name code="BOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="Częstotliwość występowania bólu podczas hospitalizacji"/>
      <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="ból ujawnił się w ciągu ostatnich 24h"/>
    </qualifier>
    <qualifier>
      <name code="BOLINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="Intensywność bólu"/>
      <value code="5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <code code="SBOLDT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny bólu w opiece długoterminowej"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10029008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pain"/>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@code='SBOLSZ']
  • hl7:code[@code='SBOLDT']
hl7:code
gdzie
[@code='SBOLSZ']
CD 0 .. 1 (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SBOLSZ
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h
hl7:code
gdzie
[@code='SBOLDT']
CD 0 .. 1 (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SBOLDT
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala oceny bólu w opiece długoterminowej
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
hl7:value
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.39 Występowanie bólu (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='BOLSZ']
0 .. 1 C (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F BOLSZ
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu
@displayName
1 .. 1 F Częstotliwość występowania bólu podczas hospitalizacji
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.63 Częstotliwość występowanie bólu podczas hospitalizacji (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='BOLDT']
0 .. 1 C (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F BOLDT
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.5
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w opiece długoterminowej
@displayName
1 .. 1 F Częstotliwość występowania bólu w opiece długoterminowej
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.62 Częstotliwość występowanie bólu w opiece długoterminowej (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='BOLINT']
0 .. 1 C (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F BOLINT
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla intensywności bólu
@displayName
1 .. 1 F Intensywność bólu
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.54 Intensywność bólu (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='BOLINTDT']
0 .. 1 C (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F BOLINTDT
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.13
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla intensywności bólu w opiece długoterminowej
@displayName
1 .. 1 F Intensywność bólu w opiece długoterminowej
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingPainAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.74 Intensywność bólu w opiece długoterminowej (DYNAMICZNE)