Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny upadków

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40 - plCdaNursingFallsAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny upadków
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40"/>
  <code code="SUPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny upadków podczas hospitalizacji"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10029405" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fall">
    <qualifier>
      <name code="UPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="Częstotliwość upadków"/>
      <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40"/>
  <code code="SUPADT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10029405" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fall">
    <qualifier>
      <name code="UPADT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.11" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku" displayName="Częstotliwość upadków"/>
      <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.11" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku" displayName="1 upadek w ostatnich 31-180 dniach (pół roku)"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@code='SUPASZ']
  • hl7:code[@code='SUPADT']
hl7:code
gdzie
[@code='SUPASZ']
CD 0 .. 1 (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SUPASZ
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala oceny upadków podczas hospitalizacji
hl7:code
gdzie
[@code='SUPADT']
CD 0 .. 1 (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SUPADT
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
hl7:value
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.51 Upadki (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='UPASZ']
0 .. 1 C (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F UPASZ
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji
@displayName
1 .. 1 F Częstotliwość upadków
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.60 Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
gdzie
[hl7:name/@code='UPADT']
0 .. 1 C (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F UPADT
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.11
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku
@displayName
1 .. 1 F Częstotliwość upadków
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingFallsAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.59 Częstotliwość upadków w ostatnim okresie/pól roku (DYNAMICZNE)