Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 - plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny odleżyn
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 5 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry DYNAMICZNE
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41"/>
  <code code="SODL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala klasyfikacji odleżyn"/>
  <text>
    <reference value="#OBS_1"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <!-- choice min/max: 1..* element hl7:entryRelationship containing template plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry (dynamic) element hl7:entryRelationship containing template plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry (dynamic) -->
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SODL
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala klasyfikacji odleżyn
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
Wybór min 1 element(ów) oraz max * element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:code/@code='10025798'] zawierający hl7:observation z szablonu [4] Obecność odleżyn (DYNAMICZNE)
  • hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:code/@code='10029065'] zawierający hl7:observation z szablonu [4] Brak odleżyn (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
gdzie
[hl7:observation/hl7:code/@code='10025798']
0 .. * (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@typeCode
cs 1 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 [4] Obecność odleżyn (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
gdzie
[hl7:observation/hl7:code/@code='10029065']
0 .. 1 (plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry)
@typeCode
cs 1 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 [4] Brak odleżyn (DYNAMICZNE)