Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Diagnozy pielęgniarskie

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43 - plCdaNursingDiagnosisEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla diagnoz pielęgniarskich
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.48 [3] Sekcja diagnoz pielęgniarskich 2015‑08‑15
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43"/>
  <code code="10037322" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired Nervous System Function"/>
  <text>
    <reference value="#OBS_1"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150907"/>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingDiagnosisEntry)
@classCode
cs 1 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
1 .. 1 M (plCdaNursingDiagnosisEntry)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingDiagnosisEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.70 Kod ICNP dla diagnozy pielęgniarskiej (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingDiagnosisEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingDiagnosisEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingDiagnosisEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingDiagnosisEntry)