Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny duszności

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44 - plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44
Wersja 1.1 obowiązuje od 2015‑10‑26 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny duszności
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
Przykład
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44"/>
    <code code="SDUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny duszności"/>
    <text>
      <reference value="#OBS_5"/>
    </text>
    <statusCode code="completed"/>
    <effectiveTime value="20150907"/>
    <value xsi:type="CD" code="10029414" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Resting dyspnoea">
      <qualifier>
        <name code="DUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="Stopień duszności"/>
        <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności"/>
      </qualifier>
    </value>
  </observation>
</entry>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SDUSZ
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala oceny duszności
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required Bezwględnie wymagany
hl7:text
ED 1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
hl7:value
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.48 Występowanie duszności (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
0 .. 1 C (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F DUSZ
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali oceny duszności
@displayName
1 .. 1 F Stopień duszności
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.53 Stopień duszności (DYNAMICZNE)