Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Obecność odleżyn

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 - plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla informacji o obecności odleżyn
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 1 szablon
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn 2015‑08‑15
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45"/>
  <code code="10025798" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Pressure ulcer">
    <qualifier>
      <name code="ODL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.12" codeSystemName="Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn" displayName="Stopień odleżyn"/>
      <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.12" codeSystemName="Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn" displayName="II stopień - częściowa utrata grubości skóry, w której wystąpiło otarcie, pęcherz, płytki krater"/>
    </qualifier>
  </code>
  <statusCode code="completed"/>
  <repeatNumber value="1"/>
  <targetSiteCode code="10008908" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Heel">
    <qualifier>
      <name code="10011279" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Left Right Position"/>
      <value code="10011267" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Left"/>
    </qualifier>
  </targetSiteCode>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@classCode
cs 1 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@code
1 .. 1 F 10025798
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
1 .. 1 F ICNP
@displayName
1 .. 1 F Pressure ulcer
hl7:qualifier
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@code
1 .. 1 F ODL
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.12
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn
@displayName
1 .. 1 F Stopień odleżyn
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.58 Stopień odleżyn (DYNAMICZNE)
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
NP (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
hl7:repeatNumber
INT.POS 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@value
int 1 .. 1  
hl7:targetSiteCode
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.65 Kod ICNP dla lokalizacji (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
0 .. 1 (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
@code
1 .. 1 F 10011279
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
1 .. 1 F ICNP
@displayName
1 .. 1 F Left Right Position
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.72 Strona Lewa Prawa (DYNAMICZNE)