Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Brak odleżyn

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 - plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46
Wersja 1.0.2 obowiązuje od 2015‑08‑15 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla informacji o braku odleżyn
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 1 szablon
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn 2015‑08‑15
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46"/>
  <code code="10029065" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pressure ulcer"/>
  <statusCode code="completed"/>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry)
@classCode
cs 1 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry)
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry)
@code
1 .. 1 F 10029065
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
1 .. 1 F ICNP
@displayName
1 .. 1 F No pressure ulcer
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry)
@code
1 .. 1 F completed