Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Wizualizacja dokumentu medycznego Transformatą XSLT

Informacja

W tym miejscu prezentowane są przykłady wizualizacji elektronicznych dokumentów medycznych zgodnych z regułami definiowanymi niniejszym dokumentem, których lista w postaci XML znajduje się w zakładce Szablony dokumentów / Przykłady.

Każda z wizualizacji generowana jest w wyniku kliknięcia w wybrany, umieszczony poniżej link. Generowanie realizowane jest przy pomocy Transformaty XSLT bezpośrednio z dokumentu elektronicznego w postaci XML. Po wyświetleniu przykładowej wizualizacji należy cofnąć się do tej strony przyciskiem Wstecz przeglądarki lub klawiszem Backspace.

Paczkę ZIP z Transformatą XSLT, przykładami XML i schemą XSD można pobrać w tym miejscu: [Pobierz ZIP] .

Przykłady

[1] Recepta na Enarenal Przykład
[2] Skierowanie na kardiologię Przykład
[3] Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną Przykład
[4] Skierowanie na gastroskopię Przykład
[5] Skierowanie do poradni neurologicznej Przykład
[6] Skierowanie na rehabilitację poudarową Przykład
[7] Skierowanie do laboratorium Przykład
[8] Zlecenie jednorazowe na gorset Przykład
[9] Zlecenie jednorazowe na nebulizator Przykład
[10] Zlecenie jednorazowe na szkła optyczne Przykład
[11] Zlecenie powtarzalne na pieluchomajtki anatomiczne Przykład
[12] Recepta na Atoris Przykład
[13] Recepta na lek maść (CITO, Ryczałt) Przykład
[14] Recepta na lek maść (data realizacji od:) Przykład
[15] Recepta farmaceutyczna na Captoril Przykład
[16] Recepta na octan glatirameru Przykład
[17] Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Przykład
[18] Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową Przykład
[19] Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego Przykład
[20] Skierowanie do objęcia długoterminową opieką pielęgniarską Przykład
[21] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego Przykład
[22] Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej Przykład
[23] Anulowanie recepty na Enarenal Przykład
[24] Konsultacja neurologiczna Przykład
[25] Opis badania RTG klatki piersiowej Przykład
[26] Opis badania USG płodu - dokument testowy z video MPEG-4 Przykład
[27] Sprawozdanie z badania elektrolitów Przykład
[28] Sprawozdanie z badania OGTT i transaminaz Przykład
[29] Sprawozdanie z badania morfologii Przykład
[30] Karta informacyjna z leczenia szpitalnego Przykład
[31] Karta odmowy przyjęcia do szpitala Przykład
[32] Protokół operacyjny Przykład
[33] Wpis do karty uodpornienia Przykład
[34] Karta wywiadu pielęgniarskiego Przykład
[35] Karta oceny stanu pacjenta Przykład
[36] Zalecenie pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala Przykład
[37] Raport pielęgniarski Przykład