Interfejsy - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców

Dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta (P1)

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Wykaz i opis usług
 2. Specyfikację WSDL

Dokumentacja integracyjna dla e-skierowania

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznego skierowania
 3. Reguły biznesowe
 4. Kody wyników operacji
 5. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1

Usługa dla operacji związanej z receptami:

https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS 

Usługi Centrum Certyfikacji P1:

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/ocsp 

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/crl/CCP1RootCA.crl 

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/crl/CCP1SubCATLS.crl 

http://p1.ezdrowie.gov.pl/ccp1/crl/CCP1SubCAWSS.crl 

 

 

 

 

Dokumentacja integracyjna dla e-recepty

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznej recepty i realizacji
 3. Reguły biznesowe
 4. Wskazówki implementacyjne z listą zmian drzewa OID
 5. Kody wyników operacji
 6. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

ZAŁĄCZNIKI dotyczące dokumentacji integracyjnej

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – specyfikacja komunikatów dla ZSMOPL v. 1.18.0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowaną specyfikację komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania dotyczącą
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Wprowadzone zmiany zostały opisane w metryce dokumentu.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi umożliwi m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów. Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:

 • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
 • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
 • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.

 ZAŁĄCZNIKI dotyczące ZSMOPL

System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń.
Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. W systemie będą przetwarzane dane dotyczące m.in.

 • zgłoszeń o zagrożeniach,
 • zachorowań na choroby zakaźne,
 • niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • niepożądanych działań produktów leczniczych.

Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim pracownicy medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne , inspekcja sanitarna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz pacjenci.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące SMZ:

 • Plik zaktualizowany dnia 2016-07-05 - zmiany polegają na dostosowaniu dokumentu do aktualnej postaci plików XSD oraz korekcie w mapowaniu pól dotyczących adresatów głównych i dodatkowych zgłoszeń w mechanizmie importu.
 • Plik zaktualizowany dnia 2016-10-10 – Wersja 1.5 zawiera aktualizację polegającą na dostosowaniu do zmian w schematach walidacji XSD, które wynikają z wdrożenia modyfikacji na wniosek Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) - specyfikacja interfejsu

Specyfikacja służy do przygotowania pliku xml w celu zasilenia RJWPRM. Specyfikacja może ulec zmianie, gdy do słowników dodane zostaną nowe pozycje.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące RJWPRM: