Przejdź do treści

Model transportowy P1

Model Transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w Systemie P1. Celem opracowania modelu jest określenie formatu i zakresu przesyłanych informacji,

ZAŁĄCZNIKI

System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - specyfikacja komunikatów - aktualizacja

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowaną specyfikację komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania dotyczącą
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Wprowadzone zmiany zostały opisane w metryce dokumentu.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi umożliwi m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów. Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:
• produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
• refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
• produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.

 ZAŁĄCZNIKI

System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń.
Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. W systemie będą przetwarzane dane dotyczące m.in.
• zgłoszeń o zagrożeniach,
• zachorowań na choroby zakaźne ,
• niepożądanych odczynów poszczepiennych,
• niepożądanych działań produktów leczniczych.
Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim pracownicy medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne , inspekcja sanitarna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz pacjenci.

ZAŁĄCZNIKI:

Plik zaktualizowany dnia 2016-07-05 - zmiany polegają na dostosowaniu dokumentu do aktualnej postaci plików XSD oraz korekcie w mapowaniu pól dotyczących adresatów głównych i dodatkowych zgłoszeń w mechanizmie importu.

Plik zaktualizowany dnia 2016-10-10 – Wersja 1.5 zawiera aktualizację polegającą na dostosowaniu do zmian w schematach walidacji XSD, które wynikają z wdrożenia modyfikacji na wniosek Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.