KLASYFIKACJE

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD-10

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało najbardziej aktualną wersję "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych". Tłumaczenia dokonano zgodnie z umową TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health - IC

Zgodnie z umową TR/09/091 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji, "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF" została przetłumaczona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

International Classification for Nursing Practice - ICNP®

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

ICNP® to narzędzie, które ułatwia pokazanie pracy pielęgniarek, wspiera badania dla pielęgniarskiej praktyki na całym świecie, i usprawnia porównanie pielęgniarstwo na poziomie międzynarodowym. Dane oparte na wiedzy pielęgniarskiej pomogą poprawić decyzje w zakresie: działań pielęgniarek, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami i opieki pielęgniarskiej oraz polityki zdrowotnej oraz rozwoju pielęgniarstwa. (ICN, 2009).

W Polsce programy pilotażowe związane z wykorzystaniem Klasyfikacji prowadzi Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Klasyfikacja udostępniana jest przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek - International Council of Nurses z siedzibą w Szwajcarii http://www.icn.ch/what-we-do/icnp-download/ (bezpośredni link do zakładki umożliwiającej pobranie ICNP®). Każde wykorzystanie ICNP® musi zostać zgłoszone bezpośrednio ICN.

Kroki, które należy wykonać w celu pobrania klasyfikacji są następujące:

 1. Wejść na stronę: http://www.icn.ch/what-we-do/icnp-download/  
 2. W przypadku pobierania klasyfikacji na użytek własnej placówki oraz zgodnie z opisem tzw. „non-commercial use” należy wypełnić formularz online, w którym pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. Formularz wypełnić należy w języku angielskim. http://www.icn.ch/download-of-the-icnp_form.html
 3. Po poprawnym uzupełnieniu pól nastąpi przeniesienie do strony, na której można wybrać katalogi z klasyfikacją. Pliki udostępnione są w formacie Ms Excel.
 4. Jeśli potrzebny jest plik w innym formacie należy napisać bezpośrednio do ICN np. na adres aamherdt@uwm.edu, które na prośbę udostępnia pliki w postaci ClaML i OWL.
 5. W przypadku wykorzystania ICNP® w celu komercyjnym, tzn. aby wykorzystać ją w oprogramowaniu, które następnie zostanie sprzedane, konieczne jest wykupienie odpowiedniej licencji bezpośrednio w ICN.

www.icn.ch/what-we-do/permission-to-use-icnpr      

SNOMED CT –  Systematized Nomenclature Of Medicine - Clinical Terms

SNOMED CT jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych. Jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO - Międzynarodową Organizację ds. Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej (International Health Terminology Standards Development Organisation). CSIOZ jest od grudnia 2011 r. członkiem przedmiotowej organizacji.

Klasyfikacja powstała w 1999 r. w wyniku połączenia, rozbudowy i restrukturyzacji dwóch dużych systemów terminologicznych:

 • Terminologii odpowiedników SNOMED (SNOMED RT) opracowanej przez Kolegium Patologów Amerykańskich (CAP), oraz
 • Pojęcia Kliniczne Wersja 3 (CTV3) opracowany przez brytyjską Narodową Służbę Zdrowia (NHS).

Ostateczny produkt został opublikowany w 2002 r. Obecnie SNOMED CT zawiera ponad 311.000 pojęć oraz dostarcza rdzenia ogólnej terminologii dla elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

SNOMED CT jest wielonarodowym i wielojęzycznym systemem nazewnictwa, który może być tłumaczony na różne języki i dialekty. Obecnie jest dostępny w językach: angielskim (amerykańskim i brytyjskim), hiszpańskim, duńskim, szwedzkim (na ukończeniu są tłumaczenia na francuski i niderlandzki). SNOMED CT posiada także systemy tłumaczenia (cross-maps) na inne systemy nazewnictwa: ICD-9-CM, ICD-10, ICD-O-3, ICD-10-AM, LOINC i OPC-4. Spełnia on także wymagania ANSI, DICOM, HL7 i standardy ISO. SNOMED CT jest obecnie stosowany w ramach projektu wspólnego z Światową Organizacją Zdrowia (WHO) jako podstawa nadchodzącego systemu ICD-11.

Składniki klasyfikacji:

 • Kody Pojęciowe (Concept Codes) - kody numeryczne, które identyfikują pojęcia kliniczne, proste lub zdefiniowane, zorganizowane w hierarchie;
 • Opisy (Descriptions) - opisy tekstowe kodów Pojęciowych;
 • Zależności (Relationships) – zależności między Kodami Pojęciowymi, które mają powiązania znaczeniowe;
 • Zestawy Referencyjne (Reference Sets) - stosowane do grupowania Kodów Pojęciowych i Opisów w zestawy, w tym w zestawy referencyjne i mapy krzyżowe do innych klasyfikacji i standardów.

Więcej informacji po linkiem: http://www.ihtsdo.org/snomed-ct 

ATC - klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna 

Anatomic-Therapeutic-Chemical; ATC Classification

ATC to system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. System dzieli leki na grupy, w zależności od miejsca ich działania oraz charakterystyki terapeutycznej i chemicznej. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ATC oraz określona dawka dobowa DDD są rekomendowane przez WHO jako jednostki pomiaru, do wykorzystywania w badaniach nad zużyciem leków.

Link do bezpłatnej wersji angielskiej: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

LOINC – nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji

Logical Observation Identifiers Names and Codes

LOINC jest bazą danych, która udostępnia uniwersalny system kodowania dla raportowania obserwacji medycznych. Dla każdej obserwacji baza danych zawiera kod, długą nazwę formalną, krótką 30-znakową nazwę oraz synonimy. Klasyfikacja w swoim kodowaniu łączy nie tylko typ ale również określa inne wymiary (np. miejsce powstania dokumentacji, autora itp.).

Klasyfikacja składa się z identyfikatorów terminów medycznych związanych z elektroniczną dokumentacją zdrowotną (EHR). LOINC jest podzielony na dwie główne części:

 • LOINC laboratoryjny
 • LOINC kliniczny (zwierający ontologię dokumentów – definiującą typy dokumentów i raportów klinicznych)

LOINC służy do kodowania typu dokumentu w HL7 CDA oraz jest słownikiem rekomendowanym do wykorzystania w celu identyfikowania typów dokumentacji medycznej.

Kody LOINC można pobrać bezpłatnie ze strony: https://loinc.org/downloads