Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

ZAKOŃCZONE WDROŻENIE WERSJI 1.34.0 NA ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM SOLR

Informujemy, że wdrożono wersję 1.34.0 na środowisko produkcyjne SOLR, system jest już dostępny dla użytkowników.

Inne komunikaty SOLR