Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Wdrożenie wersji 1.14.0 na środowisko ewaluacyjne

Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowej wersji 1.14.0 środowisko ewaluacyjne ZSMOPL będzie niedostępne w dniu 6 sierpnia br. w godzinach 13.00-15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w wersji 1.14.0

 • Dodano historię zmian dostępną pod linkiem „Historia zmian” na górnej belce ekranu.
 • Zostaje wprowadzona wymagalność numerów serii i daty ważności serii dla wszystkich komunikatów OS
 • W związku z powyższym zmodyfikowano działanie reguł TROSPOZ71 oraz TROSPOZ75 na następujące:

  • TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.
  • TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.

 • W trosce o jakość przesyłanych danych wprowadzono następujące nowe reguły walidacyjne:

  • TROS48 - Podana data transakcji odnosi się do przyszłości.
  • TROS49 - Podana data dokumentu korygowanego odnosi się do przyszłości lub podana data dokumentu korygowanego jest późniejsza niż data dokumentu korygującego.
  • TROSPOZ77 - Stan wstrzymany serii nie może być większy od stanu wstrzymanego produktu.
   TROSPOZ76 - Stan dostępny serii nie może być większy od stanu dostępnego produktu.

 • Dodano opcjonalną możliwość umieszczenie w komunikacie elementu deklarującego datę komunikatu <dataKomunikatu> w formacie RRRR-MM-DD.
 • W związku z powyższym wprowadzono następujące reguły walidacyjne w przypadku gdy w komunikacie element <dataKomunikatu> jest użyty:

  • KM6 - Data komunikatu jest z przyszłości.
  • TROS50 -  Data transakcji nie jest zgodna z datą komunikatu.

 • Dodano informacje o numerze komunikatu i numerze transakcji na ekranach z błędów w transakcji.
 • Uzupełniono odpowiedzi getStatus o informacje o <wartoscBledna>.
 • Słownik rodzajów transakcji dostępny na ekranie wyszukiwania transakcji w komunikacie rozszerzono o rodzaje transakcji planów dostaw i zgłoszeń braków.
 • Wyłączono następujące reguły:

  • TRPD7 - Nie podano wymaganego uzasadnienia wstrzymania lub zakończenia dostaw dla transakcji w rodzaju "wstrzymanie dostaw" (WS) lub "zakończenie dostaw" (ZA).
  • TRP6 - Podano datę końcową transakcji, która nie jest wymagana dla transakcji w rodzaju "wznowienia dostawy" (WZ) oraz "zakończenia dostaw" (ZA).

Wersja 1.14.0 zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne w dniu 12 sierpnia br.

Inne komunikaty