Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Nowa wersja 1.12.1 środowiska ewaluacyjnego ZSMOPL

Informujemy, że została udostępniona nowa wersja 1.12.1 środowiska ewaluacyjnego ZSMOPL.

Zmiany wprowadzone w wersji 1.12.1 obejmują:

  • wyświetlanie listy komunikatów z ostatnich 7 dni po kliknięciu kafelka „Komunikaty”,
  • wyświetlanie adresów podmiotów odpowiedzialnych w trakcie wyboru kontekstu podczas logowania,
  • poprawienie działania reguły KM4,
  • sprawdzanie czasu ostatniej aktywności użytkownika w czasie pracy na wielu kartach (automatyczne odświeżanie czasu).

Inne komunikaty ZSMOPL