Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wdrożenie nowej wersji 1.11.0 systemu ZSMOPL

Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowej wersji 1.11.0 ZSMOPL dziś (tj. 14 maja) w godzinach 14:00-16:00 portal ZSMOPL będzie niedostępny dla użytkowników, a komunikaty będą przetwarzane z opóźnieniem. Zakres zmian w systemie:

  • Wprowadzono zmiany w zakładce Komunikaty. Lista komunikatów będzie się wyświetlać dopiero po wybraniu nawet jednego kryterium i kliknięciu przycisku „Szukaj”.
  • W przypadku transakcji IR+ oraz IR- przesłanie pozycji bez numeru serii lub bez daty ważności serii nie będzie wywoływało błędu.

Inne komunikaty ZSMOPL