Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Wdrożenie wersji 1.8 oprogramowania ZSMOPL

Informujemy, że wdrożono wersję 1.8 oprogramowania ZSMOPL. W ramach nowej wersji:

  1. Dodano możliwość dezaktywacji kont podmiotu przez administratora – dezaktywacja wymaga przesłania przez upoważnionego administratora prośby o dezaktywację konta do GIF lub WIF.
  2. Usprawniono zasilenia z Rejestru Produktów Leczniczych.
  3. W związku z brakiem obowiązku raportowania przez podmioty lecznicze nieposiadające apteki, z formularza wniosku o założenie konta zostały usunięte pozycje odpowiadające takim podmiotom.
  4. Usprawniono czas odpowiedzi usługi getStatus.
  5. Wprowadzono możliwość zmiany numeru NIP przez podmiot odpowiedzialny. Zmiana dokonywana jest wnioskiem o zmianę struktury.
  6. Wprowadzono możliwość przesłania w komunikacie daty ważności serii. Element <DataWaznosciSerii> jest opcjonalny.
  7. Podawanie numeru serii produktów jest obligatoryjne. Naprawiono reguły biznesowe weryfikujące podanie serii.
  8. Poprawiono reguły biznesowe weryfikujące podanie ilości i wartości produktów.
  9. Dodano możliwość zmiany administratora podmiotu – zmiana wymaga przesłania przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu prośby o zmianę do GIF lub WIF.

Inne komunikaty